Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г.І.


У навчальному посібнику висвітлено теоретичні й практичні основи стратегічного менеджменту організації. Розглянуто формування місії та цілей, стратегічну діагностику середовища, стратегічний аналіз потенціалу ринку й організації, генерацію й аналіз стратегічних альтернатив, вибір і реалізацію стратегії. Розроблений автором навчально-методичний комплекс з дисципліни "Стратегічний менеджмент" містить методичні рекомендації щодо формування завдань для контролю знань студента і критерії їх оцінювання, а також тематику та методичні рекомендації до виконання курсової роботи. У додатках розглянуто методику проведення SWOT-аналізу та портфельного аналізу методом Бостонської консалтингової групи на прикладах конкретних організацій.

Для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, менеджерів організацій.

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ, ЕТАПИ РОЗВИТКУ Й ОСОБЛИВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Розділ 2. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 3. ВИЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ТА ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 4. СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 5. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 6. ГЕНЕРАЦІЯ Й АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ

Розділ 7. ВИБІР СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 8. УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ "СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

ДОДАТКИ

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru