Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г.І. - Практичні завдання

1. Розробіть можливу місію та сформулюйте кілька основних цілей для вашого навчального закладу.

2. Розробіть місію для фармацевтичного підприємства, яке виробляє та збуває ліки і має мережу власних аптек.

3. Під час визначення цілей організації виникає проблема вибору найважливіших. Запропонуйте систему цільових орієнтирів організації і визначте рівень їх пріоритетності. Які найістотніші чинники впливають на вибір?

Ситуаційна вправа

ВАТ "Укрфарма"*7 працює на базі створеного ще у 20-ті pp. XX ст. заводу з виробництва синтетичних лікарських препаратів і належить до провідних фармацевтичних компаній, які добре відомі в Україні та за її межами. Понад 10 % продукції експортується до Росії, країн Балтії, Болгарії, Польщі, Німеччини. Росія є найбільш пріоритетним для ВАТ "Укрфарма" ринком експорту, який характеризується найбільшим обсягом продажу серед усіх перерахованих країн.

*7: {Назва організації умовна.}

Серед українських виробників ВАТ "Укрфарма" динамічно розвивається і спрямовує свої зусилля на створення, виробництво та впровадження в життя ефективних, безпечних та доступних лікарських засобів. За останні роки значно розширено номенклатуру продукції ВАТ "Укрфарма" і сьогодні підприємство випускає близько 150 найменувань лікарських препаратів у вигляді різних лікарських форм: пігулок, капсул, драже, мазей тощо, асортимент яких щорічно збільшується на 15—20 найменувань. На думку керівництва ВАТ "Укрфарма", успіх на висококонку-рентному ринку лікарських засобів досягнуто завдяки багатьом чинникам: під час формування асортименту продукції не допускається копіювання інших українських виробників, відбувається активний розвиток торгових марок, великі кошти вкладаються в маркетингову діяльність, активно розвивається дистрибуція, постійно практикується участь у національних і міжнародних конкурсах якості.

"Укрфарма" співпрацює з науковими організаціями України і зарубіжними партнерами. Нові лікарські засоби ВАТ "Укрфарма" базуються на сучасних технологіях і досягненнях фармакології, забезпечують вагому частину успіхів системи охорони здоров'я України і є гарантом реального поліпшення якості життя людини і суспільства загалом.

ВАТ "Укрфарма" вкладає кошти в створення і просування препаратів власного виробництва та демонструє значний щорічний приріст обсягів продажу стратегічних брендів. Його зусилля спрямовані на просування окремих груп препаратів, концентрацію зусиль на обмеженій кількості терапевтичних напрямків, найбільш важливими серед яких є ендокринологія, кардіологія, засоби для лікування простудних захворювань, онкологія й офтальмологія. Ton-менеджмент товариства бере на себе відповідальність за розробку політики, цілей та планів, постійне підвищення результативності системи менеджменту якості підприємства та забезпечення необхідними ресурсами для її ефективного функціонування.

ВАТ "Укрфарма" постійно підвищує якість діяльності відповідно до вимог Правил належної виробничої практики (GMP), міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001 та ISO 13485, визнає важливість принципів загального управління якістю (TQM), поступово впроваджує їх у життя та зобов'язується дотримуватися вимог системи менеджменту якості підприємства. Підвищення якості продукції та рівня екологічної безпеки забезпечується на кожному етапі діяльності товариства і відповідальність за них несе кожен працівник, тому зусилля спрямовуються на систематичний розвиток та навчання персоналу; постійне підвищення технічного рівня виробництва; розробку та впровадження сучасних високоефективних технологій з мінімальним впливом на довкілля; пошук та застосування якісної сировини та допоміжних матеріалів; впровадження заходів щодо зменшення викидів, скидів та інших шкідливих впливів на довкілля; раціональне використання природних ресурсів тощо.

ВАТ "Укрфарма" дотримується концепції соціально-етичного маркетингу, націленої на забезпечення довгострокового добробуту не тільки підприємства, але і суспільства. Створюються можливості для професійного та кар'єрного зростання працівників, розкриття їх інтелектуального та емоційного потенціалу, справедливої оцінки та компенсації результатів їх діяльності.

ВАТ "Укрфарма" так сформулювало свою місію: "Ми — провідна фармацевтична компанія, яка успішно та динамічно розвивається з часу створення в 1925 p., впевнено посідає провідне місце у фармацевтичній галузі України та добре відома за її межами. Ми прагнемо бути лідером вітчизняної фармацевтичної галузі у впровадженні європейських стандартів якості, темпах зростання та виведення на ринок нових ефективних препаратів і прагнемо до 2015 р. увійти в сузір'я двадцяти Східноєвропейських фармацевтичних компаній за стандартами якості та обсягами продажу наших лікарських засобів та послуг.

Наша місія об'єднує три аспекти:

— соціальний — створювати, виробляти та впроваджувати в життя ефективні, безпечні та доступні лікарські засоби, як традиційні, добре відомі нашим співвітчизникам, так і сучасні високотехнологічні препарати; допомагти людям, які користуються ними, стати здоровішими і щасливішими завдяки нашій турботі про їхнє здоров'я;

— економічний — здійснювати управління всіма бізнес-процесами товариства, забезпечуючи стабільне зростання його фінансового добробуту та прибутковості, створюючи додаткову цінність для всіх зацікавлених сторін;

— корпоративний — забезпечувати нашим працівникам постійно зростаючі можливості для професійного та кар'єрного зростання, розкриття їх інтелектуального та емоційного потенціалу, бути чесними, відкритими та відповідальними стосовно них; створювати найкращі робочі місця, залучати ініціативних, творчих людей, розкривати їх таланти, справедливо оцінювати та компенсувати їх зусилля, надихати на нові та нові звершення.

Наше гасло "Ми для Вас та Вашого здоров'я!" стисло формулює основні принципи нашої діяльності, яка стосується соціально важливих та життєво-необхідних інтересів багатьох людей. Ці принципи базуються на системі цінностей, якими ВАТ "Укр-фарма" послуговується в своїй щоденній управлінській та операційній діяльності: люди, якість, комунікація, інновації, гнучкість та швидкість.

Завдання. Оцініть сформульовану ВАТ "Укрфарма" місію, виділивши образ і кредо. Які важливі елементи місії, на ваш погляд, слід уточнити чи змінити? Запропонуйте свій варіант місії ВАТ "Укрфарма".

Ситуаційна вправа
Розділ 4. СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Методичний підхід до діагностики середовища
4.2. Попереднє дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища організації
4.2.1. Аналіз макрооточення
4.2.2. Аналіз безпосереднього оточення
Можливість тиску з боку клієнтів
Можливість тиску з боку постачальників
4.2.3. Аналіз внутрішнього середовища
4.3. Методи ситуаційного аналізу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru