Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Виплата матеріальної допомоги в період професійного навчання за направленням державної служби зайнятості

Згідно із Законом України "Про зайнятість населення" Міністерство праці України визначає розмір виплати матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації різним категоріям громадян, зареєстрованим у державній службі зайнятості, а також порядок вартості проїзду до навчальних закладів в іншій місцевості.

Громадянам, трудовий договір з якими був розірваний з ініціативи власника або уповноваженого ним органа у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення, виплачується матеріальна допомога в період професійного навчання в розмірі 75 % відсотків середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

Військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв' язку зі скороченням чисельності або штату без права на пенсію, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості протягом семи календарних днів після взяття на облік у військовому комісаріаті, виплачується матеріальна допомога в період професійного навчання в розмірі 75 % середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

Громадянам, які належать до другої категорії осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до третьої категорії, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення, в період перепідготовки, але не більше одного року, виплачується матеріальна допомога в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати за останнім місцем роботи.

Громадянам, звільненим з підприємств, установ та організацій у зв' язку з відселенням або самостійним переселенням з території радіоактивного забруднення, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, в місячний термін після звільнення, в період перепідготовки, але не більше одного року, виплачується матеріальна допомога в розмірі 100 % середньої заробітної плати за останнім місцем роботи.

Громадянам, які втратили роботу внаслідок нещасного випадку на виробництві або настання професійного захворювання, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення, виплачується матеріальна допомога в період професійного навчання в розмірі 75 % середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

Громадянам, які були зняті з обліку після закінчення виплати допомоги по безробіттю і не працевлаштувалися, в разі повторної реєстрації їх у службі зайнятості та направлення на професійне навчання, виплачується матеріальна допомога в цей період в розмірі 75 % середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

Якщо громадяни у період одержання матеріальної допомоги по безробіттю відмовилися від послуг державної служби зайнятості або були зняті з обліку за невідвідування центру зайнятості без поважних причин понад місяць і якщо вони через деякий час повторно зареєструвалися в центрі зайнятості, то при направленні цих осіб на професійне навчання матеріальна допомога в цей період призначається в розмірі 75 % середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

При цьому в трудову книжку обов'язково вноситься відповідний запис про початок професійного навчання згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємстві, в установах і організаціях.

Вивільненим працівникам, які без поважних причин своєчасно не зареєструвались у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, якщо протягом 12 місяців, що передували безробіттю, вони мали оплачувану роботу не менше 26 календарних тижнів, в період професійного навчання виплачується матеріальна допомога у розмірі 50 % середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

Громадянам, які закінчили навчання у професійно-технічних і вищих навчальних закладах або звільнилися зі строкової військової чи альтернативної служби, в період професійного навчання виплачується матеріальна допомога не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

Громадянам, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів, в період професійного навчання виплачується матеріальна допомога не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

Громадянам, які вперше шукають роботу (в тому числі випускники загальноосвітніх шкіл) або тривалий час (більше 6 місяців) не працюють, в період професійного навчання виплачується матеріальна допомога не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

Громадянам, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу, в період професійного навчання виплачується матеріальна допомога не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

Неповнолітнім громадянам, які отримують пенсію через втрату годувальника і які зареєстровані в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу, в період професійного навчання виплачується матеріальна допомога не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати.

Громадянам, які отримують пенсію відповідно до законодавства України (особи похилого віку, інваліди третьої групи) і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, в період професійного навчання матеріальна допомога не виплачується.

Виплата матеріальної допомоги в період професійного навчання здійснює обласний, міський (районний) центр зайнятості або навчальні заклади відповідно до укладених з ними службою зайнятості договорів.

Матеріальна допомога в період професійного навчання виплачується щомісячно за минулий місяць за умови відвідування громадянином занять без пропусків, що підтверджуються відповідним табелем.

Матеріальна допомога в період професійного навчання зберігається, якщо громадянин не відвідує занять з поважних причин: через хворобу, смерть близьких родичів (чоловіка, дружини, дітей, братів, сестер, онуків, дідів і бабусь) та ін. Поважні причини підтверджуються відповідними документами.

Припинення виплати матеріальної допомоги строком від одного до трьох місяців здійснюється в разі пропусків занять більше трьох годин протягом дня без поважних причин, інших порушень навчальної дисципліни, в разі систематичних пропусків занять і неуспішності з ряду предметів навчального циклу вирішується питання про відрахування осіб, направлених державною службою зайнятості на професійне навчання.

Якщо навчання громадян здійснюється не за місцем проживання, а в іншій місцевості, то крім виплати матеріальної допомоги в період професійного навчання їм оплачується вартість проїзду до навчального закладу і назад.

У разі неможливості проживання особи за місцем навчання дозволяється, за наявності квитків, оплата проїзду до навчального закладу і назад за кожен день. При відсутності квитків, як виняток, допускається оплата проїзду за твердим тарифом згідно з відміткою про прибуття громадянина до навчального закладу та вибуття до місця проживання кожного дня (якщо навчальні заклади знаходяться в радіусі до 50 кілометрів від населеного пункту, де проживає особа). Маршрутний лист в кінці місяця разом з табелем відвідувань підписується керівником навчального закладу та скріплюється печаткою.

12.7. Адаптація персоналу
РОЗДІЛ 13. Соціальне партнерство в організації
13.1. Статус профспілок та їх об'єднань
13.2. Легалізація профспілок та їх об'єднань
13.3. Права та обов'язки профспілок та їх об'єднань
1. Право представляти і захищати права та інтереси членів профспілок
2. Право на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод
3. Повноваження щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержання законодавства про працю
4. Права у забезпеченні зайнятості населення
5. Права щодо соціального захисту і забезпечення достатнього захисту та життєвого рівня громадян
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru