Управління персоналом - Виноградський М.Д.


У навчальному посібнику з курсу "Управління персоналом" послідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань планування, організації та технології управління персоналом, управління діловою кар'єрою, оцінки результатів діяльності працівників організації. Особлива увага приділена соціальному партнерству та ефективності управління персоналом.

Вступ

РОЗДІЛ I. Управління персоналом в системі менеджменту організацій

РОЗДІЛ 2 Управління персоналом, як соціальна система

РОЗДІЛ 3. Формування колективу організації

РОЗДІЛ 4. Згуртованість або соціальний розвиток колективу

РОЗДІЛ 5. Кадрова політика організації

РОЗДІЛ 6. Служби персоналу: організація та функції

РОЗДІЛ 7. Кадрове планування в організаціях

РОЗДІЛ 8. Організація набору та відбору кадрів

РОЗДІЛ 9. Оцінювання та атестація персоналу

РОЗДІЛ 10. Управління процесом розвитку та рухом персоналу

РОЗДІЛ 11. Управління процесом вивільнення персоналу

РОЗДІЛ 12. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу

РОЗДІЛ 13. Соціальне партнерство в організації

РОЗДІЛ 14. Ефективність управління персоналом

РОЗДІЛ 15. Облік персоналу в організації і порядок ведення трудових книжок

Термінологічний словник

Список рекомендованої літератури

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru