Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Глава 7. Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини

(Назва глави у редакції Закону України від 09.09.2010 р. № 2518-УІ)

Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель

Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур'янами -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльної - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 03.02.93 р. № 2977-ХІІ, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, ВІД 19.11.97 р. № 650/97-ВР, від 15.04.2008 р. № 271-VI, від 21.01.2010 р. № 1825-УІ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку с суспільні відносини у сфері забезпечення раціонального землекористування та охорони земель (див. Земельний кодекс України, Закони України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону земель", "Про охорону навколишнього природного середовища" тощо).

Предмет посягання - сільськогосподарські та інші землі.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у псуванні сільськогосподарських та інших земель, забрудненні їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжитті заходів по боротьбі з бур'янами (формально-матеріальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни (в т.ч. громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності), так і посадові особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 53. Порушення правил використання земель

Використання земель не за цільовим призначенням, невиконання природоохоронного режиму використання земель, розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, які негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 03.02.93 р. № 2977-ХІІ, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 15.04.2008 р. № 271-УІ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері раціонального використання і охорони земель (див. Земельний кодекс, Лісовий кодекс, Водний кодекс України, Закони України "Про охорону земель", "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону навколишнього природного середовища" "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" тощо).

Предмет посягання - землі.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у:

1) використанні земель не за цільовим призначенням;

2) невиконанні природоохоронного режиму використання земель;

3) розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в дію об'єктів, які негативно впливають на стан земель;

4) неправильній експлуатації, знищенні або пошкодженні протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень.

Всі склади формальні.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу.

Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель
Стаття 53. Порушення правил використання земель
Стаття 53/1. Самовільне зайняття земельної ділянки
Стаття 53/2 . Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру
Стаття 53/3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу
Стаття 53/4. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель
Стаття 53/5 . Порушення строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку
Стаття 54. Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням
Стаття 55. Самовільне відхилення від проектів землеустрою
Стаття 56. Знищення межових знаків
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru