Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 53/3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу

Перекручення даних державного земельного кадастру, а також приховування інформації про стан земель, розміри, кількість земельних ділянок, наявність земель запасу або резервного фонду - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 532 згідно із Законом України від 03.02.93 р. № 2977-ХІІ; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР; у редакції Закону України від 15.04.2008 р. № 271-VI)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері державного земельного кадастру (див. Земельний кодекс України, Закон України "Про Державний земельний кадастр", Порядок ведення державного земельного кадастру, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. № 15).

Безпосередній об'єкт - порядок ведення державного земельного кадастру.

Предмет посягання Державний земельний кадастр (дані державного земельного кадастру).

Відповідно до положень Земельного кодексу України, статті 1 Закону України "Про державний земельний кадастр" (станом на цей момент ще не набрав чинності) державний земельний кадастр - це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у перекрученні даних державного земельного кадастру, а також приховуванні інформації про стан земель, розміри, кількість земельних ділянок, наявність земель запасу або резервного фонду (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу.

Стаття 53/3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу

Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту- тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 533 згідно із Законом України від 15.04.2008 р. JV" 271-VI)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері користування земельними ділянками (див. Земельний кодекс України, Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару фунту) земельних ділянок, затв. наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005 № і).

Безпосередній об'єкт - встановлений порядок зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок.

Предмет посягання - фунтовий покрив земельних ділянок.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у знятті та перенесенні фунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару фунту (формальний склад).

Відповідно до Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення фунтового покриву (родючого шару фунту) земельних ділянок, затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005 № 1 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за №70/10350) контроль за виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених у проекті землеустрою, здійснюють Держземінспекція та її територіальні органи, а також територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. Для цього проводиться обстеження рекультивованої земельної ділянки або земельної ділянки, на якій підвищували її продуктивність, і складається акт, в якому зазначається відповідність виконаних робіт умовам, визначеним у проекті землеустрою.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу.

Стаття 53/4. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель
Стаття 53/5 . Порушення строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку
Стаття 54. Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням
Стаття 55. Самовільне відхилення від проектів землеустрою
Стаття 56. Знищення межових знаків
Стаття 57. Порушення вимог щодо охорони надр
Стаття 58. Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр
Стаття 59. Порушення правил охорони водних ресурсів
Стаття 59/1. Порушення вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вол від забруднення і засмічення
Стаття 60. Порушення правил водокористування
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru