Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 65/1. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень

Незаконна порубка і пошкодження дерев і чагарників; знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і ва посадових осіб - від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 06.03.96 р. № 81/96-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони та раціонального використання лісів (див. Лісовий кодекс України).

Предмет посягання - дерева, чагарники, інші лісові культури та молодняк.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у незаконній порубці і пошкодженні дерев і чагарників; знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або: саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення (формально-матеріальний склад).

Дозволом на спеціальне використання лісових ресурсів, згідно статті 69 Лісового кодексу, є лісорубний квиток або лісовий квиток. Дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування видається органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства. Спеціальний дозвіл на інші види спеціального використання лісових ресурсів видається власниками лісів або постійними лісокористувачами. На виділених лісових ділянках можуть використовуватися лише ті лісові ресурси і лише для цілей, що передбачені виданим спеціальним дозволом. Спеціальний дозвіл видається власниками лісів або постійними лісокористувачами у встановленому порядку також на проведення інших рубок та робіт, пов'язаних і не пов'язаних із веденням лісового господарства. Рішення про видачу або відмову у видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів приймається протягом одного місяця з дня подання документів власником лісу або лісокористувачем.

Порядок проведення рубок регулюється Правилами рубок головного користування, затв. наказом Держкомлісгоспу від 23 грудня 2009 року № 364 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 р. за № 85/17380).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу або необережності.

Стаття 65/1. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень

Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 65і згідно із Законом України від 06.03.96 р. № 81/96-ВР; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища (див. Лісовий кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища").

Предмет посягання - полезахисні лісосмуги та захисні лісонасадження.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у знищенні або пошкодженні полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень (формально-матеріальний склад).

Правовий режим полезахисних лісосмуг та захисних лісонасаджень законодавством чітко не врегульований. Стаття 60 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" відносить їх до природних об'єктів, що підлягають особливій охороні.

До захисних лісових смуг належать спеціально створені насадження лінійного типу для виконання кліматорегулюючих, ґрунтозахисних і водоохоронних функцій. До полезахисних лісових смуг належать штучно створені насадження лінійного типу для захисту сільськогосподарських угідь. До захисних смуг лісів уздовж залізниць належать ліси, що прилягають до діючих та тих, що будуються, залізниць, завширшки 500 метрів з кожного боку. Ширину смуг встановлюють від межі смуги відводу дороги, але не менш як 15 метрів від полотна залізниці. В гірських районах ширина захисних смуг лісів у разі потреби може бути збільшена на основі спеціальних обстежень до розмірів, що забезпечують надійне збереження доріг і безпеку руху. До захисних смуг лісів уздовж автомобільних доріг державного значення належать ліси, що прилягають до діючих та тих, що будуються, автомобільних доріг, завширшки 250 метрів з кожного боку дороги. Ширину смуг визначають від межі смуги відводу дороги, але не менш як 15 метрів від полотна автомобільної дороги. У гірських районах на дорогах державного значення ширина захисних смуг лісів у разі потреби може бути збільшена на основі спеціальних вишукувань до розмірів, що забезпечують надійне збереження доріг і безпеку руху. До захисних лісових насаджень на смугах відводу каналів належать усі ліси, розташовані в смугах відводу каналів. Захисні лісові насадження - це штучно створені ліса, лісові смуги для захисту фунту, доріг, населених пунктів та ін.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу або необережності.

Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах
Стаття 67. Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку
Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини
Стаття 69. Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду
Стаття 70. Самовільне сінокосіння і насіння худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід
Стаття 71. Введення в експлуатацію виробничих об'єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси
Стаття 72. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками
Стаття 73. Засмічення лісів відходами
Стаття 74. Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду
Стаття 75. Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru