Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 100. Виключена

Порушення затверджених Кабінетом Міністрів України Правил охорони електричних мереж, що спричинило або могло спричинити перерву в забезпеченні споживачів електричною енергією, пошкодження електричних мереж або заподіяння Іншої шкоди,- тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від чотирьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері електроенергетики (див. Закони України "Про електроенергетику". Правила охорони електричних мереж).

Безпосередній об'єкт- Правила охорони електричних мереж, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 року № 209.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні Правил охорони електричних мереж, що спричинило або могло спричинити перерву в забезпеченні споживачів електричною енергією, пошкодження електричних мереж або заподіяння іншої шкоди (матеріальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу або необережності.

Стаття 100. Виключена

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.02.97 р. № 55У97-ВР; виключена згідно Із Законом України від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)

Стаття 101. Порушення, зв'язані з використанням газу

Пуск газу на газовикористовуюче обладнання завершених будівництвом, реконструйованих чи розширюваних підприємств без дозволу органів Державної інспекції з енергозбереження або недотримання встановленого режиму споживання газу, або споживання газу в обхід приладів обліку, або самовільне відновлення споживання газу після пломбування засувок постачальником природного газу чи уповноваженою ним юридичною особою- тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів та служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян*

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 21.06.2001 р. № 2550-ІІІ, від 16.03.2007 р. № 760- V)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері споживання газу.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у:

1) пуску газу на газовикористовуюче обладнання завершених будівництвом, реконструйованих чи розширюваних підприємств без дозволу органів Державної інспекції з енергозбереження:

2) недотриманні встановленого режиму споживання газу;

3) споживанні газу в обхід приладів обліку;

4) самовільному відновленні споживання газу після пломбування засувок постачальником природного газу чи уповноваженою ним юридичною особою.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (керівники, заступники керівників, головні енергетики (головні механіки), начальники цехів та служб підприємств, установ і організацій).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу або необережності.

Стаття 101 . Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів

Недотримання вимог щодо обов'язкового проведення державної експертизи об'єктів з енергозбереження - тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності або фізичних осіб- власників об'єктів, які підлягають державній експертизі з енергозбереження, від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недотримання вимог щодо встановлення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів або перевищення таких норм, встановлених відповідно до законодавства, - тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 101і згідно із Законом України від 21.06.2001 р. №2550-ІІІ; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.03.2007 р. № 760-V)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (див. Закон України "Про енергозбереження").

Безпосередній об'єкт - встановлений порядок проведення державної експертизи об'єктів з енергозбереження та нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах:

1) недотримання вимог щодо обов'язкового проведення державної експертизи об'єктів з енергозбереження;

2) недотримання вимог щодо встановлення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів або перевищення таких норм, встановлених відповідно до законодавства.

Обидва склади - формальні.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, фізичні особи - власники об'єктів, які підлягають державній експертизі з енергозбереження - ч. 1 цієї статті; керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності - ч. 2 цієї статті).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу або необережності.

Стаття 101. Порушення, зв'язані з використанням газу
Стаття 101 . Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
Стаття 102. Порушення, пов'язані з неефективною експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування
Стаття 103. Непідготовленість до роботи резервного паливного господарства
Стаття 103/1. Порушення правил користування енергією чи газом
Стаття 103/2. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт
Глава 9. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил
Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств
Стаття 104/1. Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва
Стаття 105. Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru