Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 148/3. Використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам держави, з метою порушення громадського порядку та посягання на честь і гідність громадян

Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відмова оператора зв'язку надати споживачу вичерпну інформацію щодо змісту, якості та порядку надання телекомунікаційних послуг, що ним надаються та/або отримані споживачем протягом останніх шести місяців, а також порушення встановленого законом строку оприлюднення тарифів, які встановлюються операторами телекомунікацій самостійно, - тягнуть за собою накладений штрафу на посадових та фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності в розмірі від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 148 згідно із Законом України від 01.10.96 р. № 386/96-ВР; у редакції Закону України від 18.11.2003 р. № 1280-ІV)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері зв'язку та у сфері захисту прав споживачів (див. Закони України "Про зв'язок", "Про телекомунікації", "Про захист прав споживачів". Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг).

Безпосередній об'єкт Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в таких формах:

1) порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування;

2) відмова оператора зв'язку надати споживачу вичерпну інформацію щодо змісту, якості та порядку надання телекомунікаційних послуг, що ним надаються та/або отримані споживачем протягом останніх шести місяців, а також порушення встановленого законом строку оприлюднення тарифів, які встановлюються операторами телекомунікацій самостійно.

Відповідно до ст. З Закону України "Про захист прав споживачів" споживачі, які перебувають на території України, під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг) для задоволення своїх побутових потреб мають право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця).

Згідно статті 6 Закону України "Про телекомунікації" споживачам має бути забезпечено доступу до інформації про порядок отримання та якість телекомунікаційних послуг як принцип діяльності у сфері телекомунікацій.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг споживач під час замовлення та(або) отримання телекомунікаційних послуг має право на безоплатне отримання від оператора, провайдера вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання телекомунікаційних послуг.

Обидва склади - формальні.

3. Суб'єкт адміністративного проступку- спеціальний (посадові особи операторів зв'язку - ч. 1 цієї статті; посадові особи та фізичні особи - суб'єкти господарської діяльності - ч. 2 цієї статті).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності (склад правопорушення, передбачений ч. 2 цієї статті, може бути вчинений лише з прямим умислом).

Стаття 148/3. Використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам держави, з метою порушення громадського порядку та посягання на честь і гідність громадян

Використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам держави, порушує громадський порядок та посягає на честь і гідність громадян, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 148 згідно із Законом України від 01.10.96 р. № 386/96-ВР)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері зв'язку (див. Закони України "Про зв'язок", "Про телекомунікації").

Предмети посягання - 1) інтереси держави; 2) громадський порядок; 3) особисті (громадянські) немайнові конституційні права особи на честь і гідність.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у використанні засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам держави, порушує громадський порядок та посягає на честь і гідність громадян (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку).

Стаття 148/4 . Використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, без документа про підтвердження відповідності
Стаття 148/5. Порушення правил про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування
Глава 11. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою
Стаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків заселення жилих будинків і жилих приміщень
Стаття 149/1. Порушення порядку ведення єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов
Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями
Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення
Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів
Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення населених пунктів
Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru