Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 156/1. Порушення законодавства про захист прав споживачів

Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів, - тягнуть за собою накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відмова особами, зазначеними у частині першій цієї статті, громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості - тягнуть за собою накладення штрафу від одного до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Надання виробниками або особами, зазначеними у частині першій цієї статті, недостовірної інформації про продукцію, в разі якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров'ю та майну споживача, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі бездіяльності осіб, передбачених частиною третьою цієї статті, щодо приведення недостовірної інформації про весь товар до відповідності або повторне надання недостовірної інформації про товар протягом року з моменту стягнення - тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 156 згідно із Законом України від 15.12.93 р. № 3683-ХІІ; із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 23.01.97 р. № 23/97-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР. від 18.11.2003 р. № 1253-ІV, від 17.12.2009 р. № 1779-УІ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері захисту прав споживачів (див. Господарський кодекс України, Закон України "Про захист прав споживачів" та ін.).

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в таких формах:

1) відмова у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів;

2) відмова громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості;

3) надання недостовірної інформації про продукцію, в разі якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров'ю та майну споживача;

4) неприведення недостовірної інформації про товар до відповідності.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності в цих галузях, а також посадові особи виробників продукції (в чч. З і 4 цієї статті).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу.

Стаття 156/2. Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів

Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 1562 згідно із Законом України від 20.04.2000 р. № 1685-ІІІ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами, а також суспільні відносини у сфері захисту прав споживачів та охорони здоров'я населення (див. Господарський кодекс України, Закони України "Про захист прав споживачів", "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів (формальний склад).

Конфісковані алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають обліку та оцінці відповідно до Порядку обліку, оцінки у реалізації конфіскованого, безхозного майна, майна, що за правом успадкування перейшло у власність держави, та скарбів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від б липня 1992 року № 375. Конфісковані алкогольні напої та тютюнові вироби, якість яких не відповідає встановленим вимогам, підлягають переробці або знищенню. Ця продукція передається у переробку на підставі відповідного дозволу органів Державної санітарно-епідеміологічної служби чи органів Державної інспекції з питань захисту прав споживачів.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 156/2. Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів
Стаття 157. Виключена
Стаття 158. Виключена
Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках
Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях
Стаття 160/1. Виключена
Стаття 160/2. Виключена
Стаття 160/3. Виключена
Стаття 160/4. Виключена
Стаття 161. Незаконний відпуск або придбання бензину чи інших паливно-мастильних матеріалів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru