Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 186/7. Недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів

Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 1865 згідно із Законом України від 11.11.93 р. № 3582-ХІІ; із змінами, внесеними згідно із Заковом України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері діяльності об'єднань громадян.

Безпосередній об'єкт- встановлений порядок легалізації об'єднань громадян (див. Закони України "Про об'єднання громадян", "Про молодіжні та дитячі громадські організації", "Про політичні партії в Україні" тощо).

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у керівництві об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпушено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само в участі у діяльності таких об'єднань (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і уповноважені посадові особи об'єднань громадян (разом - фізичні осудні особи, які досягли 16-річного віку, а у випадку з політичними партіями - 18-річного віку).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 186/6. Порушення законодавства про друковані засоби масової інформації

Виготовлення, випуск або розповсюдження продукції друкованого засобу масової інформації після припинення діяльності цього друкованого засобу масової інформації, а так само ухилення від перереєстрації друкованого засобу масової інформації у передбачених законом випадках, чи від повідомлення реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції,- тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 1866 згідно із Законом України від 10.07.2003 р. Ля 1107-ІУ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері діяльності друкованих засобів масової інформації (див. Закони України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у виготовленні, випуску або розповсюдженні продукції друкованого засобу масової інформації після припинення діяльності цього друкованого засобу масової інформації, а так само ухиленні від перереєстрації друкованого засобу масової інформації у передбачених законом випадках, чи від повідомлення реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної адреси засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи підприємств, установ та організацій.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 186/7. Недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів

Недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб- підприємців від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 186 згідно із Законом України від 12.01.2012 р. № 4319-У1)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері функціонування системи обов'язкового примірника документів та національного інформаційного фонду України. Відповідно до ст. 1 Закону України "Про обов'язковий примірник документів", обов'язковий примірник документів- це примірник різних видів тиражованих документів, який передає його виробник на безоплатній або платній основі юридичним особам, визначеним цим Законом.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у недоставлянні або порушенні строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - посадові особи підприємств, установ та організацій, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 187. Порушення правил адміністративного нагляду
Стаття 188. Незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань
Стаття 188/1. Невиконання розпорядження державного або іншого органу про працевлаштування
Стаття 188/2. Ухилення від виконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів
Стаття 188/3. Невиконання вимог органів державного контролю за цінами
Стаття 188/4. Невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці
Стаття 188/5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів
Стаття 188/6. Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю або створення перешкод для діяльності цих органів
Стаття 188/7. Невиконання законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
Стаття 188/8. Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru