Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 188/16. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру щодо розроблення та реалізації заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Те саме діяння, вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 18816 згідно із Законом України від 03.04.2003 p. № 666-ІV)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (див. Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", Закон України "Про правові засади цивільного захисту" та ін.).

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у невиконанні законних вимог посадових осіб Міністерства з надзвичайних ситуацій України щодо розроблення та реалізації заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи); особливий (особи, на яких вже було накладено адміністративне стягнення на аналогічне правопорушення).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу або необережності.

5. Матеріали про адмінправопорушення, передбачені цією статтею, оформлюються відповідно до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188-16 КУАП, затвердженої Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21 жовтня 2003 року № 397 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 листопада 2003 р. за № 1017/8338).

Нижче наведено витяги з цієї Інструкції.

2. Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188/16 КУпАП

2.1. Якщо законні вимоги посадових осіб спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, не виконуються, то уповноваженими на те статтею 254 КУпАП посадовими особами складається Протокол (без прийняття рішення за справою про адміністративне стягнення).

2.2. Складати Протокол про вчинення адміністративного правопорушення відповідно до статті 255 КУпАП мають право вповноважені на те посадові особи органів Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, а саме:

начальник Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки- Головний державний інспектор України з питань цивільного захисту та техногенної безпеки;

заступники начальника Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки - заступники Головного державного інспектора України з питань цивільного захисту та техногенної безпеки;

старші державні інспектори з питань цивільного захисту та техногенної безпеки - начальники структурних підрозділів Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, їх заступники та начальники територіальних інспекцій цивільного захисту та техногенної безпеки;

державні інспектори з питань цивільного захисту та техногенної безпеки - головні і провідні спеціалісти Інспекції та її підрозділів;

начальники відділів (управлінь) з питань надзвичайних ситуацій на відповідних територіях у районах і містах - інспектори з питань цивільного захисту та техногенної безпеки на відповідних територіях.

2.3. Протокол заповнюється українською мовою розбірливим почерком. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до Протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як Протокол підписаний особою, відносно якої він складений.

2.4. У Протоколі зазначаються (стаття 256 КУпАП):

дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала Протокол;

відомості про особу порушника: пункт 1 - її прізвище, ім'я та по батькові; пункт 2 - число, місяць, рік і місце народження; пункт 3 - громадянство;

пункт 4 - фактичне місце проживання особи на час учинення правопорушення;

пункт 5 - місце роботи;

пункт 6 - посада особи порушника;

пункт 7 - розмір місячної заробітної плати;

пункт 8- чи відповідає посадова особа, яка вчинила правопорушення, згідно із своїми службовими обов'язками (стаття 14 КУпАП), за виконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та приводного характеру (визначається - функціональними обов'язками, наказами про призначення відповідальних, планами виконання заходів та обгрунтованими законними вимогами посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за наявності відмітки про ознайомлення особи порушника тощо);

пункт 9 - кількість осіб, які перебувають на її утриманні, включаючи неповнолітніх дітей та інші категорії осіб, які не отримують пенсії, не мають власних доходів тощо;

пункт 10- серія, номер паспорта, дата видачі й найменування органу внутрішніх справ, що його видав; серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення, дата видачі й найменування підприємства, установи та організації, що його видали;

пункт 11 - якщо особа до адміністративної відповідальності відповідно до статті 18816 КУпАП вже притягалася протягом року, то вказуються дата та місце вчинення попереднього правопорушення, а також вид адміністративного стягнення.

При викладенні обставин правопорушення вказуються дата, час та місце його вчинення (будинок, цех. дільниця тощо), повна назва та адреса об'єкта (території), суть правопорушення, які саме законні вимоги не виконані. Кожне правопорушення обґрунтовується відповідно до чинного законодавства.

У разі, якщо невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, призвели до виникнення аварії або надзвичайної ситуації техногенного характеру, сприяли її розвитку або перешкоджали ліквідації, це обов'язково зазначається в Протоколі при викладенні суті правопорушення.

У Протоколі вказуються обставини, що пом'якшують (стаття 34 КУпАП) чи обтяжують (стаття 35 КУпАП) адміністративну відповідальність.

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності відповідно до статті 188 і КУпАП, роз'яснюються передбачені статтею 268 КУпАП її права, обов'язки (особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: ознайомлюватися з матеріалами справи; давати пояснення; подавати докази; заявляти прохання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги, особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати рідною мовою, на якій ведеться справа, і користуватися послугами перекладача, якщо він володіє мовою, якою ведеться провадження: оскаржувати постанову за справою) та зміст статті 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом), а також повідомляється про місце розгляду адміністративної справи. Протокол підписується особою-порушником.

Зазначаються повна назва та адреса органу, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення відповідно до статті 18816 КУпАП і приймати згідно із статтею 221 КУпАП рішення про накладення адміністративного стягнення (районний /міський/ суд).

Протокол підписується посадовою особою, яка його склала.

При наявності свідків правопорушення та потерпілих Протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи правопорушника від підписання Протоколу про це робиться відповідна відмітка.

2.5. Протокол складається у всіх випадках невиконання законних вимог посадових осіб спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, у тому числі і за невиконання хоча б однієї з вимог. При цьому слід ураховувати вимоги статей 34 та 35 КУпАП.

За нововиявлені порушення під час повторної перевірки Протокол не складається. Для їх усунення надається відповідний термін.

2.6. Якщо адміністративне правопорушення, за яке статтею 18816 КУпАП передбачена відповідальність у сфері цивільної оборони та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, вчинено кількома особами, то Протокол складається на кожну особу правопорушника окремо.

3. Діловодство в справах про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188/16 КУпАП

3.1. Забезпечення та ведення діловодства

3.1.1. Бланками протоколів та журналами, які передбачені цією Інструкцією, органи Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки забезпечуються централізовано.

Виготовлення бланків Протоколів здійснюється відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25.11.93 № 98, Служби безпеки України від 15.11.93 № 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24.11.93 № 740, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.94 за №8/217.

Замовлення бланків Протоколів здійснюється централізовано, центральним органом Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки. В Протоколі зазначається серія (додаток 2). Номери Протоколів не повинні повторюватися в жодному органі Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки.

3.1.2. У кожному органі Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки повинна бути призначена посадова особа, відповідальна за діловодство в справах про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188і КУпАП, до функціональних обов'язків якої повинні бути включені питання щодо організації та ведення у відповідності до вимог цієї Інструкції діловодства в справах про адміністративні правопорушення та звітності.

3.2. Облік Протоколів та відомості щодо їх використання

3.2.1. Бланки Протоколів є документами суворого обліку.

3.2.2. Кількісний облік бланків Протоколів в органі Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, їх видача та приймання здійснюються відповідальною за діловодство в справах про адміністративні правопорушення посадовою особою. Про це робиться відповідний запис у Журналі обліку та видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188 КУпАП (додаток 3).

Видача бланків протоколів територіальним органам Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки здійснюється відповідальною за діловодство в справах про адміністративні правопорушення посадовою особою центрального органу Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки. При цьому видача та приймання бланків протоколів здійснюються за складеним у довільній формі актом.

Видача бланків протоколів місцевим органам Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки здійснюється відповідальною за діловодство в справах про адміністративні правопорушення посадовою особою територіального органу Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки.

3.2.3. Складені протягом доби та зіпсовані Протоколи здаються відповідальній за діловодство в справах про адміністративні правопорушення посадовій особі органу Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, яка здійснює їх реєстрацію у відповідних Журналах.

Протоколи, складені протягом доби, реєструються у Журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188 6 КУпАП та результатів їх розгляду (додаток 4). При цьому до Журналу заносяться: номер та дата складання Протоколу; відомості про особу, яка склала Протокол; суть правопорушення за Протоколом; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності відповідно до статті 188 6 КУпАП.

Зіпсовані Протоколи реєструються у Журналі обліку та видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188 КУпАП, збираються, щомісяця списуються актом, складеним у довільній формі. Додані до акта зіпсовані Протоколи разом з актом підшиваються до загальної справи.

3.3. Надіслання Протоколу органові, уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення відповідно до статті 188/16 КУпАП

3.3.1. Посадова особа органу Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, яка склала Протокол, а в разі її відсутності (хвороба, відрядження тощо) відповідальна за діловодство в справах про адміністративні правопорушення посадова особа органу Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки після реєстрації Протоколу в триденний строк формує справу про адміністративне правопорушення і надсилає матеріали для розгляду (стаття 257 КУпАП) органові, уповноваженому розглядати такі справи (районний /міський/ суд).

Справа про адміністративне правопорушення складається із супровідного листа (додаток 5), Протоколу та матеріалів до нього, які підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення.

Матеріалами, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення можуть бути: письмові доповіді посадових осіб спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, органу Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки; заяви, пояснення правопорушників та свідків правопорушення; функціональні обов'язки, накази про призначення відповідальних за цивільну оборону та захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, плани про виконання та усунення порушень тощо. Кожен документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу, назву, підпис, штамп, печатку тощо), відповідати своєму призначенню, містити достовірну інформацію і відповідати вимогам чинного законодавства.

3.3.2. Матеріали справи про адміністративні правопорушення передаються до суду.

Допускається передача Протоколу і доданих до нього матеріалів рекомендованим поштовим відправленням із зазначенням опису вкладених матеріалів.

Матеріали справи про адміністративне правопорушення відповідно до статті 188 КУпАП, яка передасться до суду, прошиваються і нумеруються за аркушами. В описі зазначаються: порядковий номер, повна назва документа, його дата, номери аркушів за порядком, а також загальна кількість документів і аркушів цифрами та літерами. Опис підписується керівником органу Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, ставиться дата його складання.

Про направлення Протоколу і доданих до нього матеріалів на розгляд районного (міського) суду в Журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188і6 КУпАП та результатів їх розгляду робиться відповідний запис.

3.3.3 Після отримання сповіщення про прийняте рішення органом (посадовою особою), уповноваженим розглядати справу про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188 КУпАП, відповідальна за діловодство в справах про адміністративні правопорушення посадова особа органу Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки вносить необхідні дані до Журналу обліку матеріалів про адміністративне правопорушення відповідно до статті 188 КУпАП та результатів їх розгляду: номер та дата винесення постанови; відомості про орган, який виніс постанову; результати розгляду справи; примітки.

3.4. Зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188/16 КУпАП

3.4.1. Матеріали про адміністративні правопорушення відповідно до статті 18816 КУпАП в органах Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки зберігаються відповідно до встановлених вимог з цих питань.

3.4.2. Термін зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 18816 КУпАП, Жур надів видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188 6 та Журналів обліку матеріалів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188 КУпАП та результатів їх розгляду не менше трьох років.

3.4.3. Зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188і КУпАП у місцевих органах Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки не допускається.

Стаття 188/17. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю
Стаття 188/18. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
Стаття 188/19. Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, народного депутата України
Стаття 188/20. Невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи розпоряджень його органів
Стаття 188/21. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
Стаття 188/22. Невиконання законних вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби ветеринарної медицини
Стаття 188/23. Перешкоджання уповноваженим особам Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок
Стаття 188/24. Виключена
Стаття 188/25. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації
Стаття 188/26. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru