Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 188/32. Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції щодо надання інформації

Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України щодо усунення порушень законодавства про криптографічний та технічний захист інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, та законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису, а також створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 188м згідно із Законом України від 19.03.2009 р. № 1180-VI)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері захисту інформації (див. Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах". Закон України "Про радіочастотний ресурс України", Закон України "Про електронний цифровий підпис").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у невиконанні законних вимог посадових осіб органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України щодо усунення порушень законодавства про криптографічний та технічний захист інформації, яка с власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, та законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису, а також створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи); особливий (особи, на яких вже було накладено адміністративне стягнення за аналогічне правопорушення).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу.

Стаття 188/32. Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції щодо надання інформації

Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції щодо надання інформації, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законом строків надання інформації, судової справи (її копії) Вищій ралі юстиції або члену Вищої ради юстиції - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 188 згідно із Законом України від 13.05.2010 р. № 2181-VI; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 03.11.2011 р. № 4001-VI)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері судоустрою (див. Закон України "Про Вищу раду юстиції").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у невиконанні законних вимог Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції щодо надання інформації, судової справи (її копії"), розгляд якої закінчено, відмові в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено, наданні завідомо неправдивої інформації, а так само недодержанні встановлених законом строків надання інформації, судової справи (її копії) Вищій раді юстиції або члену Вищої ради юстиції (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - посадові особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу.

Стаття 188/33. Невиконання законних вимог посадових осіб органів охорони культурної спадщини
Стаття 188/34. Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу
1. Загальні положення
2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
3. Справи про адміністративне правопорушення
Стаття 188/35. Невиконання законних вимог Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо надання інформації
Стаття 188/36. Невиконання законних вимог посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
Стаття 188/37. Невиконання законних вимог посадових осіб органів ринкового нагляду та їх територіальних органів
Стаття 188/38. Невиконання приписів посадових осіб спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності
Стаття 188/39. Порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru