Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 201. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу

Прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами,- тягне за собою накладення штрафу в розмірі від одного ДО трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Те саме порушення, допущене посадовою особою після застосування до неї протягом року заходу адміністративного стягнення за такі дії, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 11.07.95 р. № 296/95-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 20.06.97 р. № 390/97-ВР)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сферах праці, паспортної системи.

Безпосередній об'єкт - правила паспортної системи.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у прийнятті на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи); особливий (особи, яких вже було піддано адміністративному стягненню за аналогічне правопорушення).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 201. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу

Незаконне вилучення посадовими особами паспортів у громадян або прийняття паспортів у заставу - тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 11.07.95 р. № 296/95-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є встановлені правила паспортної системи.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у незаконному вилученні паспортів у громадян або прийняття паспортів у заставу (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу.

Стаття 202. Порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України

Порушення прикордонного режиму або режиму у пунктах пропуску через державний кордон України - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 11.07.95 р. № 296/95-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР; у редакції Закону України від 02.07.99 р. № 812-ХІУ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони державного кордону.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні прикордонного режиму або режиму у пунктах пропуску через державний кордон України (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України

Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами або документами, термін дії яких закінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на не, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або недодержання встановленого порядку пересування і зміни місця проживання, або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування, неприбуття без поважних причин до визначеного місця навчання або працевлаштування після в'їзду в Україну у визначений строк, а так само порушення правил транзитного проїзду через територію України, крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску через державний кордон України,- тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чинність цієї статті не поширюється на випадки, коли іноземці чи особи без громадянства з наміром набути статусу біженця незаконно перетнули державний кордон України і перебувають на території України протягом часу, необхідного для звернення до відповідного органу міграційної служби із заявою про надання їм статусу біженця відповідно до Закону України "Про біженців".

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 02.07.99 р. № 812-МУ, від 18.01.2001 р. № 2247-ІІІ, від 26.09.2002 р. № 177-ІV, від 20.11.2003 р. № 1299-ІV, від 05.04.2011 р. № 3186-VI)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері міграції.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких діях:

1) порушенні іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами або документами, термін дії яких закінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або недодержання встановленого порядку пересування і зміни місця проживання, або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування, неприбуття без поважних причин до визначеного місця навчання або працевлаштування після в'їзду в Україну у визначений строк, а так само порушення правил транзитного проїзду через територію України;

2) недодержанні іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску через державний кордон України.

Обидва склади - формальні.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - особливий (іноземці та особи без громадянства)

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності

Стаття 202. Порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України
Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України
Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів
Стаття 204/1. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України
Стаття 205. Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства
Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг
Стаття 206/1. Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України
Стаття 207. Неповернення капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу
Стаття 208. Виключена
Стаття 208/1. Виключена
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru