Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 212. Виключена

Неподання відомостей про всіх військовозобов'язаних і призовників, визнаних інвалідами незалежно від групи інвалідності, посадовими особами медико-соціальних експертних комісій, на яких покладено обов'язок подавати такі відомості у військові комісаріати,- тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання посадовими особами державних органів реєстрації актів цивільного стану районним, районним у місті, міським чи міськрайонним військовим комісаріатам відомостей про зміну військовозобов'язаними і призовниками прізвища, імені, по батькові про внесення до актових записів цивільного стану змін про дату і місце їх народження, а також про випадки реєстрації смерті військовозобов'язаних і призовників - тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою або другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню,- тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 2116 згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 03.04.86 р. № 2010-ХІ; із змінами, внесеними згідно із законами України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 04.06.97 р. № 308/97-ВР, від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ, від 03.02.2004 p. № 1410-ІV)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері виконання військового обов'язку і несення військової служби (див. Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у неподанні відомостей про військовозобов'язаних і призовників у військові комісаріати (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи медико-соціальних експертних комісій - ч. 1 цієї статті; посадові особи державних органів реєстрації актів цивільного стану - ч. 2 цієї статті); особливий (посадові особи, які вже піддавалися адміністративному стягненню за аналогічне правопорушення) (ч. З цієї статті).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.

Стаття 212. Виключена

(згідно із Законом України від 15.05.92 р. № 2354-ХІГ)

Стаття 212/1. Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини

Утаювання обставин, що перешкоджають реєстрації шлюбу, або повідомлення завідомо неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану - тягне за собою накладення штрафу від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Несвоєчасна без поважної причини реєстрація батьками народження дитини в державних органах реєстрації актів цивільного стану - тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 212і згідно Із Законом України від 07.07.92 р. № 2547-Х1І; із змінами, внесеними згідно із законами України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ; у редакції Закону України від 03.02.2004 р. № 1410-ІV)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері реєстрації актів цивільного стану.

Предметом адміністративного правопорушення є: 1) правила реєстрації актів цивільного стану; 2) правила реєстрації шлюбу (ч. 1 ст. 212-1); 3) правила реєстрації народження дитини (ч. 2 ст. 212-1).

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах:

1) утаювання обставин, що перешкоджають реєстрації шлюбу,

2) повідомлення завідомо неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану (ч. 1 ст. 212-1);

3) несвоєчасна без поважної причини реєстрація батьками народження дитини в державних органах реєстрації актів цивільного стану (ч. 2 ст. 212-1).

Усі склади правопорушень - формальні.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - громадяни - 1) особи, які звертаються до органів реєстрації актів цивільного стану; 2) особи, які вступають у шлюб; 3) батьки новонародженої дитини.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу (повідомлення завідомо неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану), так і у формі необережності (несвоєчасна без поважної причини реєстрація батьками народження дитини; утаювання обставин, що перешкоджають реєстрації шлюбу).

Стаття 212/1. Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини
Стаття 212/2. Порушення законодавства про державну таємницю
Стаття 212/3. Порушення права на інформацію
Стаття 212/4. Порушення законодавства в галузі державного експортного контролю
Стаття 212/5. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
Стаття 212/6. Здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) системах, незаконне виготовлення чи розповсюдження копій баз даних інформаційних (автоматизованих) систем
Глава 15-А. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення
Стаття 212/7. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків
Стаття 212/8. Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі
Стаття 212/9. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru