Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Глава 15-А. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення

(Доповнено главою 15-А згідно із Законом України від 23.02.2006 р. № 3504-ІV)

Стаття 212/7. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків

Порушення встановлених законом порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку та строків подання відомостей про виборців до органу Державного реєстру виборців, виборчої комісії, порушення порядку складання та подання списку виборців, списку громадян України, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановлених законом порядку та строків надання списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, відповідним виборчим комісіям, комісіям з референдуму, надання недостовірного списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог закону про виготовлення нового примірника списку виборців для повторного голосування з урахуванням уточнень, внесених до списку виборців у день голосування, - тягне за собою накладення штрафу на членів виборчої комісії від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.02.2007 р. № 698-У)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері виборчого та референдного процесу.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких альтернативних формах:

1) порушенні встановлених законом (Законом України "Про Державний реєстр виборців") порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку та строків подання відомостей про виборців до органу Державного реєстру виборців, виборчої комісії або порядку складання та подання списку виборців, списку громадян України, які мають право брати участь у референдумі;

2) порушенні встановлених законом порядку та строків надання списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, відповідним виборчим комісіям, комісіям з референдуму, наданні недостовірного списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі;

3) порушенні вимог закону (законів України про вибори) про виготовлення нового примірника списку виборців для повторного голосування з урахуванням уточнень, внесених до списку виборців у день голосування.

Всі склади правопорушень - формальні.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи органів ведення Державного реєстру виборців; особи, на яких законом покладено обов'язок щодо надання відомостей про виборців чи громадян, які мають право брати участь у референдумі, а також обов'язок щодо виготовлення списків виборців).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу (для всіх складів правопорушень, передбачених цією статтею), так і у формі необережності (для складів правопорушень, передбачених ч.ч. 2 і 3 цієї статті).

Стаття 212/7. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків
Стаття 212/8. Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі
Стаття 212/9. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації
Стаття 212/10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму
Стаття 212/11. Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу
Стаття 212/12. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії
Стаття 212/13. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск
Стаття 212/14. Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях
Стаття 212/15. Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії
Стаття 212/16. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru