Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 212/12. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії

Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом, проведення передвиборної агітації поза строками, встановленими законом чи в місцях, що заборонені законом, здійснення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України, або інше порушення встановлених законом обмежень щодо ведення передвиборної агітації, крім випадків, передбачених статтями 212% 212і' та 212 цього Кодексу, а так само агітація в день проведення референдуму - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері виборчого та референдного процесу.

Безпосередній об'єкт- порядок проведення передвиборної агітації (агітації під час підготовки і проведення референдуму).

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у здійсненні передвиборної агітації особою, участь якої у передвиборній агітації заборонена законом, проведенні передвиборної агітації поза строками, встановленими законом чи в місцях, що заборонені законом, здійсненні передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України, здійсненні агітації в день проведення референдуму (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу.

Стаття 212/11. Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу

Ненадання відповідному суб'єкту виборчого процесу, щодо якого оприлюднено інформацію, яку він вважає недостовірною, на його вимогу (звернення) можливості у визначеному законом порядку оприлюднити відповідь щодо такої інформації - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері виборчого процесу.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у ненаданні відповідному суб'єкту виборчого процесу, щодо якого оприлюднено інформацію, яку він вважає недостовірною, на його вимогу (звернення) можливості у визначеному законом порядку оприлюднити відповідь щодо такої інформації (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадова особа засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу.

Стаття 212/12. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії

Порушення встановленого законом права кандидатів, політичних партій (блоків) на використання на рівних умовах будинків (приміщень) для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації - тягне за собою накладення штрафу від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в порушенні встановленого законом права кандидатів, політичних партій (блоків) на використання на рівних умовах будинків (приміщень) для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу.

Стаття 212/13. Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск
Стаття 212/14. Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях
Стаття 212/15. Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії
Стаття 212/16. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість
Стаття 212/17. Ненадання копії виборчого протоколу
Стаття 212/18. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму
Стаття 212/19. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи
Стаття 212/20. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму
Глава 15-Б. Глава втратила чинність
Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru