Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 212/16. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість

Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену рішенням відповідної виборчої комісії кількість - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері виборчого процесу.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у замовленні або виготовленні виборчих бюлетенів понад встановлену рішенням відповідної виборчої комісії кількість (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (голова відповідної виборчої комісії або особа, яка відповідно до закону виконує Його обов'язки, а також посадова особа відповідного суб'єкта господарської діяльності, що здійснила виготовлення бюлетенів).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу.

Стаття 212/17. Ненадання копії виборчого протоколу

Ненадання у випадках та порядку, встановлених законом, головою відповідної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, копії виборчого протоколу - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері виборчого процесу.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у ненаданні у випадках та порядку, встановлених законом, копії виборчого протоколу (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (голова відповідної виборчої комісії або особа, яка відповідно до закону виконує його обов'язки).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу.

Стаття 212/18. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму

Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму, прийнятого в межах їх повноважень, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб- від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері виборчого та референдного процесу.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у невиконанні рішення виборчої комісії, комісії з референдуму (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу.

Стаття 212/19. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи

Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень члена виборчої комісії- тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері виборчого процесу.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких альтернативних формах: І) відмова роботодавцем у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень члена виборчої комісії; 2) звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії (обидва склади - формальні).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадова особа підприємства, установи, організації роботодавця).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини тільки у формі прямого умислу.

Стаття 212/20. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму

Порушення встановленого законом порядку опублікування документів та іншої інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму виборчою комісією чи засобом масової інформації, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері виборчого та референдного процесу.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні встановленого законом (Законом України "Про вибори Президента України", Законом України "Про вибори народних депутатів України", Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", Законом України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми") порядку опублікування документів та іншої інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму (склад правопорушення - формальний).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадова особа відповідної виборчої комісії чи засобу масової інформації).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Глава 15-Б. Глава втратила чинність

(Доповнено главою 15-Б згідно із Законом України від 11.06.2009 р. № 1508-VI, який втратив чинність згідно із Законом України від 21.12.2010р. М 2808-УГ)

Стаття 212/17. Ненадання копії виборчого протоколу
Стаття 212/18. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму
Стаття 212/19. Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи
Стаття 212/20. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму
Глава 15-Б. Глава втратила чинність
Розділ III. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
Глава 16. Основні положення
Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru