Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 221/1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України

Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185 цього Кодексу.

Постанова суду, прийнята за результатами розгляду такої справи, є остаточною і оскарженню не підлягає.

(Доповнено статтею 2211 згідно із Законом України від 07.07.2010 p. № 2453-VI)

(1) Стаття 221-1 КУАП наділила всі місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, виші спеціалізовані суди та Верховний Суд України правом розглядати справи про адмінправопорушення у вигляді прояву неповаги до суду. Постанова суду, прийнята за результатами розгляду такої справи, буде остаточною і не підлягатиме оскарження ані в порядку, передбаченому цим Кодексом для оскарження постанов про накладення адміністративних стягнень, ані в порядку, передбаченому процесуальним законодавством України (КАСУ, КПКУ, ГПКУ).

Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція)

Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, порушення правил паспортної системи, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (частина перша статті 44, статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина друга статті 106і, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 1162, частина друга статті 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, третя, п'ята і шоста статті 121, статті 121і, 121 , частини перша, друга І третя статті 122, частини перша і друга статті 123, статті 124і - 126, частини перша, друга і третя статті 127, статті 128 - 129, частини перша, друга та п'ята статті 133, частини третя, шоста, восьма і дев'ята статті 133і, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 161, 1644, 173, статтею 175і (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 189, 192, 194,195, статті 197 - 201).

Від імені органів внутрішніх справ (міліції) розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, частиною другою статті 106, частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтею 110, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею 11 б2, частиною другою статті 117, частинами першою і другою статті 119, частинами першою, другою і п'ятою статті 133, частиною другою статті 135, статтею 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), статтями 137, 161, І644, 173, 203 цього Кодексу,- начальники органів внутрішніх справ та їх заступники, а статтею 175 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частиною першою і другою статті 178, статтями І892, 192, 194, 195, 197- 201 цього Кодексу- начальники або заступники начальників районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ;

за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтею 110, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею 116 , частиною другою статті 117, частинами першою і другою статті 133, частиною другою статті 135 цього Кодексу, крім того,- начальники лінійних пунктів міліції, а за порушення, передбачені частиною третьою етапі 109, статтею 110 цього Кодексу, - також і інші працівники міліції, па яких покладено нагляд за додержанням відповідних правил. Розмір штрафу, що накладається начальниками лінійних пунктів міліції, не може перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтею 175і (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частинами першою і другою статті 178 цього Кодексу, крім того - начальники або заступники начальників органів внутрішніх справ па транспорті, інших органів внутрішніх справ, прирівняних до районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники відділень міліції, що Є в системі органів внутрішніх справ, а за правопорушення, передбачені статтею 177 і частинами першою та другою статті 178 цього Кодексу,- також дільничні інспектори (старші дільничні інспектори) міліції;

2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), статтею 124і, частинами другою і третьою статті 126, частиною третьою статті 127, статтями 128- 129, статтею 132і, частиною шостою статті 133і, частинами першою, другою і третьою статті 140 цього Кодексу,- начальник або заступник начальника відділення (відділу, управління, департаменту), командир або заступник командира окремого підрозділу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, начальник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов'язки;

3) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, п'ятою і шостою статті 121, статтями 121і, 121, частинами першою, другою і третьою статті 122, частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною першою статті 126. частинами першою і другою статті 127, частинами третьою, восьмою і дев'ятою статті 133' цього Кодексу, - працівники Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, які мають спеціальні звання.

(1) Згідно пункту 5 частини 1 статті 213 цього Кодексу одним із суб'єктів розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені цим Кодексом, є органи внутрішніх справ (міліція). Вичерпний перелік адмінправопорушень, справи за якими уповноважені розглядати органи внутрішніх справ, а також перелік посадових осіб органів внутрішніх справ (міліції), які від їх імені мають право розглядати такі справи та накладати за результатами їх розгляду передбачені цим Кодексом адміністративні стягнення, встановлено цією статтею.

Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція)
Стаття 222/1. Органи Державної прикордонної служби України
Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду
Стаття 224. Органи залізничного транспорту
Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту
Стаття 226. Виключена
Стаття 227. Виключена
Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації
Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту
Стаття 230. Виключена
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru