Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 222/1. Органи Державної прикордонної служби України

Органи Державної прикордонної служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, порушенням іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, а також з неповерненням капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу (стаття 202, частина друга статті 203, стаття 207).

Від Імені органів Державної прикордонної служби України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

начальники органів охорони державного кордону та Морської охорони Державної прикордонної служби України та їх заступники;

керівники підрозділів органів охорони державного кордону та Морської охорони Державної прикордонної служби України, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України.

(Доповнено статтею 222 згідно із Законом України від 02.07.99 р. № 812-ХІУ; із змінами, внесеними згідно із законами України від 03.04.2003 р. № 662-IV, від 20.11.2003 р. № 1299-ІV)

(1) Згідно частини першої статті 222-1 КУАП органи Державної прикордонної служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, порушенням іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, а також з неповерненням капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу, а саме:

- Стаття 202. Порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України

- Стаття 203. Недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску через державний кордон України

- Стаття 207. Неповернення капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу.

(2) Від імені органів Державної прикордонної служби України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

начальники органів охорони державного кордону та Морської охорони Державної прикордонної служби України та їх заступники;

керівники підрозділів органів охорони державного кордону та Морської охорони Державної прикордонної служби України, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України.

Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду

Органи державного пожежного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду (статті 120, 175,188").

Від імені органів державного пожежного нагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) головні державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіальних органів державного пожежного нагляду та їх заступники - штраф на громадян до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

1 ) старші державні інспектори з пожежного нагляду- штраф на громадян до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) головні державні інспектори з пожежного нагляду місцевих органів державного пожежного нагляду, державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіальних органів державного пожежного нагляду - штраф на громадян до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) державні інспектори з пожежного нагляду- штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 19.12.86 р. № 3282-ХІ; законами України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 19.11.97 p. № 651/97-ВР, від 11.09.2003 р. № 1155-ІV)

(1) Центральним органом виконавчої влади у сфері пожежного нагляду є Державна інспекція техногенної безпеки України. Згідно статті 223 цього Кодексу, органи державного пожежного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду, а саме:

- Стаття 120. Порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті

- Стаття 175. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

- Стаття 1888. Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду.

(2) Частина друга коментованої статті встановлює перелік посадових осіб органів державного пожежного нагляду, які мають право розглядати справи про адмінправопорушення, зазначені вище, та застосовувати за результатами їх розгляду адміністративні стягнення, і диференціює цей перелік залежно від розміру штрафу, який застосовується за ці порушення.

Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду
Стаття 224. Органи залізничного транспорту
Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту
Стаття 226. Виключена
Стаття 227. Виключена
Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації
Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та електротранспорту
Стаття 230. Виключена
Стаття 230/1. Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю
Стаття 231. Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru