Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може провалитися лише органами (посадовими особами), уповноваженими на те законами України.

Адміністративне затримання провалиться:

1) органами внутрішніх справ - при вчиненні дрібного хуліганства, вчиненні насильства в сім'ї, порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, при поширюванні неправдивих чуток, вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також військовослужбовця чи образи їх, публічних закликів до невиконання вимог працівника міліції, при прояві неповаги до суду, вчиненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах, порушення правил про валютні операції, правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, незаконного продажу товарів або інших предметів, дрібної спекуляції, торгівлі з рук у невстановлених місцях, при розпиванні спиртних напоїв у громадських місцях чи появі у громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність І громадську мораль, у випадках, коли с підстави вважати, що особа займається проституцією, при порушенні правил дорожнього руху, правил полювання, рибальства і охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, при порушенні правил перебування іноземців та осіб без і громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України, а також в інших випадках, прямо передбачених законами України;

2) органами прикордонної служби - у разі незаконного перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України, порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, вчинення злісної непокори законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадською порядку І державного кордону, порушення правил використання об'єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, у територіальному морі, внутрішніх волах та виключній (морській) економічній зоні України, порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України;

3) старшою у місці розташування охоронюваного об'єкта посадовою особою воєнізованої охорони - при вчиненні правопорушень, зв'язаних з посяганням на охоронювані об'єкти, інше майно;

4) посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - у разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі посадової особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, публічних закликів до невиконання вимог цієї особи, порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів, дрібного викрадення чужого майна, у разі розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях, появи у громадських місцях у п'яному вигляді, порушення правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, а також у разі порушення правил дорожнього руху водіями чи іншими особами, які керують військовими транспортними засобами;

5) органами Служби безпеки України - при порушенні законодавства про державну таємницю або здійсненні незаконного доступу до Інформації в автоматизованих системах, зберіганні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;

6) посадовими особами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів - у разі вчинення прихованої від огляду передачі або спроби передачі будь-яким способом особам, яких тримають у слідчих ізоляторах і установах виконання покарань, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання, а також інших заборонених для передачі предметів.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української РСР від 29.05.85 р. № 316-ХІ, від 03.04.86 р.№ 2010-ХІ, від 12.06.87 р.№ 4134-ХІ, від 03.08.88 р. № 6347-ХІ, від 27.04.89 р.№7445-ХІ, від 07.03.90 р. № 8918-ХІ, від 20.04.90 р. № 9082-ХІ, від 04.05.90 р. № 9166-ХІ, від 18.01.91 р. № 647-ХІІ; законами України від 15.02.95 р. № 64/95-ВР, від 24.03.99 р. № 557-ХІУ, від 02.07.99 р. № 812-ХГУ, від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ, від 03.04.2003 р. № 662-ІV, від 15.05.2003 р. № 743-ІУ, від 20.11.2003 р. № 1299-ІV. від 11.05.2004 р. № 1703-ІV. від 18.05.2004 р. № 1723-ІV, від 25.09.2008 р. № 599-УІ, від 14.04.2009 р. № 1254-4. від 15.06.2010 р. № 2339-VI, від 17.03.2011 р.№316І-УІ)

(1) Як вже було зазначено в коментарі до статті 262 цього Кодексу, адміністративне затримання - це захід забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення, який полягає у тимчасовому обмеженні свободи пересування і місцезнаходження і застосовується в разі, коли інші заходи адміністративного припинення неефективні для забезпечення належного виконання провадження в справі про адміністративне правопорушення і забезпечення притягнення правопорушника до відповідальності.

(2) Коментований кодекс містить вичерпний перелік адміністративних правопорушень, за які може бути застосоване адміністративне затримання. Цей перелік закріплено у статті 262 КУАП. Відповідно до цієї статті адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути здійснене лише такими органами (посадовими особами):

Адміністративне затримання провадиться:

1) органами внутрішніх справ;

2) органами прикордонної служби;

3) старшою у місці розташування охоронюваного об'єкта посадовою особою воєнізованої охорони;

4) посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;

5) органами Служби безпеки України;

6) посадовими особами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.

(3) Про особливості адміністративного затримання органами внутрішніх справ див. коментар до статті 261 цього Кодексу. Про особливості порядку адміністративного затримання посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України див. коментар до статті 259 цього Кодексу.

(4) Адміністративне затримання органами прикордонної служби здійснюється відповідно до Інструкції про порядок тримання осіб, затриманих органами Державної прикордонної служби України в адміністративному порядку за порушення законодавства про державний кордон України і за підозрою у вчиненні злочину, затвердженої Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 30 червня 2004 року № 494 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 886/9485).

Згідно п. 1.2 цієї Інструкції для тримання правопорушників, затриманих в адміністративному порядку за рішенням Адміністрації Державної прикордонної служби України створюються пункти тимчасового тримання затриманих (далі - III Г) та спеціально обладнані приміщення (далі - СП), які забезпечують виконання цього завдання. СП створюються в місцях дислокації підрозділів охорони державного кордону, ПТТ - у місцях дислокації органів Державної прикордонної служби України.

Згідно п.3.1 Інструкції, затримані в адміністративному порядку особи тримаються в СП до трьох діб з письмовим повідомленням про це прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на строк до десяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, що посвідчують їх особу, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які незаконно перетнули державний кордон України і стосовно яких прийнято в установленому порядку рішення про передавання їх прикордонним органам суміжної держави на час, необхідний для такого передавання.

Приймання затриманих осіб здійснюється з 9.00 до 18.00 щодоби комісією під керівництвом начальника ПТТ, а за його відсутності - старшим зміни охорони. До складу комісії можуть входити офіцер підрозділу по роботі з іноземцями (старший офіцер штабу), офіцер підрозділу забезпечення, медичний працівник, офіцер відділу дізнання та адміністративного провадження, старші інспектори (інспектори) ПТТ. У СП приймання здійснюється начальником підрозділу або його заступником. Приймання затриманих, яких доставлено в індивідуальному порядку, здійснює начальник ПТТ разом із старшим зміни охорони у присутності медичного працівника. Приймання до ПТТ здійснюється на підставі протоколу про адміністративне затримання.

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її близькі родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган. У разі затримання іноземних громадян в адміністративному порядку терміном більше 3 годин за порушення законодавства про державний кордон України, офіцери груп по роботі з іноземцями органу Державної прикордонної служби України, за винятком випадків, коли такі іноземці звертаються із усними проханнями або письмовими заявами про надання їм статусу біженця або притулку в Україні не пізніше як через 12 годин з моменту затримання, повідомляють про факт, дату, підстави, місце затримання, установчі дані правопорушника дипломатичні представництва або консульські установи держав громадянської належності затриманих, акредитовані в Україні. Якщо консульська установа країни громадянської належності затриманого не акредитована в Україні, така інформація у такому самому порядку надсилається до Управління консульської служби Міністерства закордонних справ України (далі - МЗС України).

Особи, які здійснили правопорушення і затримані на термін більше 3 годин, підлягають дактилоскопії у порядку, визначеному у спільному наказі Міністерства внутрішніх справ України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України від

29.07.2002 № 723/435 "Про затвердження Інструкції про порядок функціонування в органах внутрішніх справ та органах охорони кордону обліку осіб, затриманих за порушення законодавства України про державний кордон та правовий статус іноземців", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09.10.2002 за № 819/7107. Дактилоскопія правопорушників, які доставляються в ПТТ органу Державної прикордонної служби України, здійснюється начальником ПТТ або призначеною посадовою особою з числа військовослужбовців ПТТ. Дактилоскопія правопорушників, тримання яких здійснюється у СП підрозділів охорони кордону, здійснюється офіцером підрозділу по роботі з іноземцями штабу органу Державної прикордонної служби України або дізнавачем (залежно від складу дізнавально-оперативної групи, яка працювала над уточненням обставин правопорушення), або спеціально призначеним офіцером підрозділу органу Державної прикордонної служби, який затримав правопорушників.

Під час приймання до ПТТ (СП) затриманим під підпис надається письмова інформація про їх права зрозумілою для особи мовою (включаючи право шукати притулку або статусу біженця) і обов'язки та правила внутрішнього розпорядку в ПТТ (СП), які розробляються і затверджуються в органах Державної прикордонної служби. У якості інформації можуть використовуватись буклети та дайджести міжнародних та правозахисник організацій з питань правового статусу біженців.

Перед поміщенням у ПТТ (СП) затримані особи підлягають особистому огляду, а речі, які с при них, - догляду. Затримані перед поміщенням у ПТТ також підлягають медичному огляду та санітарній обробці. Затримані розміщаються в ПТТ з дотриманням таких вимог ізоляції: чоловіки окремо від жінок; сім'ї або одинокі батьки з дітьми розмішуються окремо від інших (у разі спроможності ПТТ); діти розлучені з сім'єю окремо від дорослих; затримані в адміністративному порядку за групове правопорушення, за письмовою вказівкою прокурора, - окремо один від одного; іноземці та особи без громадянства - окремо від інших осіб, а капітани (шкіпери) суден, їх власники, а також начальники лову - окремо один від одного та від інших членів даної команди за рішенням начальника органу Державної прикордонної служби України або начальника штабу цього органу; Жінки можуть прийматися в ПТТ з дітьми у віці до 15 років. Новоприбулому затриманому начальник ПТТ (старший зміни охорони ПТТ) надає індивідуальне спальне місце (металеве або дерев'яне ліжко, прикріплене до підлоги). Затримані носять свій одяг і взуття. Особам, які не мають необхідного за сезоном одягу, додатково за розпорядженням начальника органу Державної прикордонної служби України може видаватись військове обмундирування без погонів та знаків розрізнення, строк ношення якого закінчився, або одяг, наданий благодійними організаціями.

У разі виявлення органами прикордонної служби ознак порушень митних правил, вони здійснюють адміністративне затримання таких порушників та передають їх органам митної служби в порядку, визначеному спільним Наказом Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України №461/439 від 1 червня 2005 року (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 червня 2005 р. за № 683/10963) "Про затвердження Порядку дій у разі виявлення органами (підрозділами) Державної прикордонної служби України порушень законодавства й порушення справ, провадження в яких віднесено до компетенції митних органів".

(5) Адміністративне затримання органами Служби безпеки України здійснюється в порядку, визначеному Інструкцією про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави, затвердженою Наказом Служби безпеки України від 17 серпня 2006 року № 549 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2006 року за № 1047/12921).

Відповідно до п.3.1 цієї Інструкції, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи правопорушника, у разі відсутності у неї документів, що посвідчують особу, і відсутності свідків, які б могли повідомити необхідні дані про неї, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, допускається адміністративне затримання особи, її особистий огляд, огляд речей та вилучення речей і документів.

Доставлення правопорушника до підрозділу (органу) СБУ мас бути проведено в якомога коротший строк.

Адміністративне затримання особи у порядку, визначеному цією Інструкцією, застосовується тільки при порушенні особою законодавства про державну таємницю.

Адміністративне затримання особи проводиться не більше ніж на три години.

Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення правопорушника до підрозділу (органу) СБУ для складання протоколу.

Про адміністративне затримання особи відповідно до статті 261 КУпАП складається протокол про адміністративне затримання за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції (далі - протокол про затримання).

У протоколі про затримання зазначаються відомості, передбачені формою цього протоколу.

Протокол про затримання заповнюється розбірливим почерком. Помилкові та невірні записи в протоколі закреслюються однією лінією та засвідчуються підписами особи, яка вчинила правопорушення, та уповноваженою посадовою особою.

Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до протоколу, а також додаткових записів після того, як протокол про затримання підписаний особою, відносно якої він складений.

Про місцеперебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також керівник відповідного підприємства або уповноважена ним особа, про що в протоколі про затримання робиться відповідний запис, де зазначається, кого повідомлено, коли та в який спосіб.

У разі затримання неповнолітньої особи віком до 18 років обов'язково повідомляються її батьки або особи, які їх замінюють. У протоколі про затримання також зазначається час, дата повідомлення і кого саме повідомлено.

Перед поміщенням до кімнати для затриманих в адміністративному порядку або в службовому приміщенні, куди доставлено затриманого, може проводитися особистий огляд затриманого уповноваженою на те особою однієї статі із затриманим і в присутності двох понятих тієї самої статі.

Огляд речей, ручної поклажі, багажу, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, у власності (володінні) якої вони знаходяться. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові з участю двох понятих під час відсутності власника (володільця).

Про проведення особистого огляду й огляду речей в протоколі або в протоколі про затримання робиться відповідний запис, де зазначаються прізвища, імена, по батькові та місця проживання понятих.

Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються уповноваженими посадовими особами, про що в протоколі або в протоколі про затримання робиться запис, які саме речі, предмети, документи вилучені у затриманого, указуються їх індивідуальні ознаки, номери тощо, а за потреби - місця та обставини їх виявлення, якщо це мас суттєве значення при розгляді справи про адміністративне правопорушення.

Вилучені речі й документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення в місцях, визначених керівником підрозділу (органу) СБУ, а після розгляду справи залежно від результатів її розгляду вони в установленому порядку конфіскуються або повертаються власникові чи знищуються.

ЗУ протоколі про затримання зазначається перелік предметів одягу, в який була одягнута особа під час затримання, а також про виявлені у затриманого при особистому огляді тілесні ушкодження.

У разі виявлення таких ушкоджень в протоколі про затримання зазначається, які саме ушкодження (синці, подряпини, різані рани тощо) і на яких частинах тіла вони розташовані. У разі, коли затриманий потребує медичної допомоги, у такому протоколі вказується час її надання, номер бригади швидкої медичної допомоги, прізвище та ініціали лікаря, до якого медичного закладу госпіталізовано затриманого.

При надходженні заяв чи зауважень під час затримання, проведення особистого огляду, огляду речей у протоколі про затримання робиться запис, ким вони зроблені, і викладається їх суть.

Проведення особистого огляду й огляду речей у протоколі про затримання засвідчується підписами уповноваженої посадової особи, яка робила огляд, затриманої особи і понятих.

У протоколі про затримання зазначається дата, час і причина звільнення затриманої особи, які речі, предмети або документи повернуто їй при звільненні, а також чи є в особи, що звільняється, претензії і які саме, що засвідчується підписом цієї особи.

Протокол про затримання підписується уповноваженою посадовою особою, яка його склала. У разі відмовлення затриманого підписати протокол в ньому робиться запис про це.

Після звільнення затриманого йому надається копія протоколу про затримання.

Нижче наведено зразок Протоколу про адміністративне затримання органами Служби безпеки України.

Зразок Протоколу про адміністративне затримання органами Служби безпеки України.

Зразок Протоколу про адміністративне затримання органами Служби безпеки України.

Стаття 263. Строки адміністративного затримання
Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей
Стаття 265. Вилучення речей і документів
Стаття 265/1. Тимчасове вилучення посвідчення водія
Стаття 265/2. Тимчасове затримання транспортних засобів
Стаття 265/3. Тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб
Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення
Глава 21. Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення
Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru