Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення

Орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи с обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 16.10.85 р. Як 1117-ХІ ; Законом України від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ)

(1) На підставі змісту оголошеного протоколу про адміністративне правопорушення, заслуховування особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення (яка притягається до адміністративної відповідальності), та інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адмінправопорушення, в тому числі висновку прокурора, якщо він бере участь у справі, а також дослідження доказів і вирішення клопотань, орган (посадова особа) зобов'язаний з'ясувати наступні юридичні факти (отримати відповіді на такі питання):

1) чи було вчинено адміністративне правопорушення (питання про те, чи мав місце сам факт адміністративного правопорушення, з'ясовується на підставі аналізу протоколу про адміністративне правопорушення, дослідження і оцінки доказів, пояснень особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, пояснень і даних свідків, висновку експерта (у разі його залучення), висновку прокурора (у разі його участі у справі), аналізу норми статті, за якою особа притягається до адміністративної відповідальності, і встановлення між передбаченим цією статтею складом адміністративного правопорушення і подією, яка стала приводом для початку провадження в справі про адміністративне правопорушення, причинно-наслідкового зв'язку тощо);

2) чи винна дана особа в його вчиненні (це питання з'ясовується на підставі аналізу протоколу про адміністративне правопорушення, дослідження і оцінки доказів, пояснень особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, пояснень і даних свідків, висновку експерта (у разі його залучення), висновку прокурора (у разі його участі у справі), встановлення форми вини (умислу або необережності) порушника тощо);

3) чи підлягає вона адміністративній відповідальності (це питання з'ясовується з урахуванням положень статті 8, статей 12-20, статті 22, статті 38, статті 247 цього Кодексу);

4) чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність (це питання з'ясовується з урахуванням положень статей 34 і 35 цього Кодексу);

5) чи заподіяно майнову шкоду (це питання з'ясовується з урахуванням положень статті 40 цього Кодексу);

6) чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу (це питання з'ясовується з урахуванням положень статті 21 цього Кодексу);

7) чи є у справі інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі про адміністративне правопорушення

При розгляді колегіальним органом справи про адміністративне правопорушення ведеться протокол, в якому зазначаються:

1) дата і місце засідання;

2) найменування і склад органу, який розглядає справу;

3) зміст справи, що розглядається;

4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;

5) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;

6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;

7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення порядку та строків її оскарження.

Протокол засідання колегіального органу підписується головуючим на засіданні і секретарем цього органу"

(1) Розгляд справи про адміністративне правопорушення уповноваженим колегіальним органом (не посадовою особою)вимагає фіксування в протокольній формі. Протоколювання ходу розгляду колегіальним органом справи про адмінправопорушення є обов'язковим.

(2) Протокол розгляду колегіальним органом справи про адміністративне правопорушення повинен включати такі відомості й дані:

1) дата і місце засідання;

2) найменування і склад органу, який розглядає справу;

3) зміст справи, що розглядається;

4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;

5) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;

6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;

7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення порядку та строків її оскарження.

(3) Протокол засідання колегіального органу підписується головуючим на засіданні і секретарем цього органу та долучається до матеріалів справи.

Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень

Орган (посадова особа), який розглядає справу, встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, вносить у відповідний державний орган чи орган місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заході протягом місяця з дня надходження пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову особу), який вніс пропозицію.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)

(1) Як зазначається у статті 1 цього Кодексу, завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є, зокрема, зміцнення законності та запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.

Виконання цього завдання було б неможливим без превентивної діяльності органів влади, громадських організацій та трудових колективів, які залучаються до розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення.

Згідно статті 6 КУАП, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації, трудові колективи розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, на виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого додержання законів України.

Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, забезпечуючи відповідно до Конституції України додержання законів, охорону державного і громадського порядку, прав громадян, координують на своїй території роботу всіх державних і громадських органів по запобіганню адміністративним правопорушенням, керують діяльністю, адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, покликаних вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями.

(2) Стаття 282 коментованого Кодексу вимагає від органу (посадової особи), що розглядає справу, у разі встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, вносити у відповідний державний орган чи орган місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову особу), який вніс пропозицію. Однак, слід мати на увазі, що чинним законодавством чітко не передбачено прямого обов'язку щодо вжиття вказаних заходів відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями або посадовими особами (хіба що це прямо встановлено окремими законами чи пропозиція є актом

прокурорського реагування в розумінні положень Закону України "Про прокуратуру"). Єдиним чітко встановленим обов'язком в даній ситуації є інформування у формі письмового повідомлення на ім'я органу (посадової особи), що розглянула справу, адресатом пропозиції щодо розгляду такої пропозиції, вжиття або невжиття (!) запропонованих заходів.

Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень
Глава 23. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови
Стаття 286. Виключена
Глава 24. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru