Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення

По справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24 цього Кодексу;

3) про закриття справи.

Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового слідства чи дізнання, а також при наявності обставин, передбачених статтею 247 цього Кодексу.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 16.10.8S р. № 1117-ХІ; законами України від 15.11.94 p. № 244/94-ВР, від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ, від 15.05.2003 p. № 762-ІV)

(1) По справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) може винести лише одну з таких постанов:

І ) про накладення адміністративного стягнення;

2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24 і цього Кодексу;

3) про закриття справи.

(2) Постанова про застосування заходів впливу до неповнолітніх відповідно до статті 24-1 цього Кодексу може бути винесена щодо неповнолітніх віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років і передбачати застосування таких заходів впливу:

1) зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;

2) попередження;

3) догана або сувора догана;

4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання (детальніше див. коментар до статті 24-1 цього Кодексу).

(3) Постанова про закриття справи виноситься лише в таких випадках:

1) при оголошенні усного зауваження (стаття 22 цього Кодексу);

2) передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу (стаття 21 цього Кодексу);

3) передачі матеріалів прокурору, органу досудового слідства чи дізнання (в т.ч. у випадку, коли орган (посадова особа), що розглянула справу, дійде висновку, що порушення, яке стало приводом для розгляду справи, за своїм характером має ознаки злочину і тягне за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності (див. ч. 2 ст. 9, ст. 253 цього Кодексу);

4) при наявності обставин, передбачених статтею 247 цього Кодексу.

Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку. У разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

По справах про порушення митних правил копія постанови вручається особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому Митним кодексом України.

У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копія постанови уповноваженої посадової особи у справі про адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її винесено, на місці вчинення правопорушення.

По справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 174 1191 цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну зброю, а також бойові припаси ввірено у зв'язку з виконанням службових обов'язків або передано в тимчасове користування підприємством, установою, організацією, суд надсилає копію постанови, крім того, відповідному підприємству, установі або організації для відома і органу внутрішніх справ для розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною зброєю.

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення.

Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за повторне вчинення порушення вимог законодавства у сфері ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру, передбачених статтями 166і , 166і цього Кодексу, у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування для прийняття рішення згідно із законом.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ, від 24.09.2008 р. № 586-УІ, від 11.06.2009 р. № 1508-У І, який втратив чинність згідно із Законом України від 21.і2.2010p. M 2808-УІ, від 07.04.2011 р. № 3207-УІ, від 08.09.2011 р. № 3720-УІ)

(1) Відповідно до ч. 1 ст. 285 КУАП, постанова по справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.

(2) Копія постанови вручається під розписку. У разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

(3) По справах про порушення митних правил копія постанови вручається особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому Митним кодексом України.

(4) У випадках, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається (див. статтю 258 цього Кодексу), копія постанови уповноваженої посадової особи у справі про адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її винесено, на місці вчинення правопорушення.

(5) По справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 174 ("Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку") і 191 ("Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів") цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну зброю, а також бойові припаси ввірено у зв'язку з виконанням службових обов'язків або передано в тимчасове користування підприємством, установою, організацією, суд надсилає копію постанови, крім того:

1) відповідному підприємству, установі або організації для відома

2) органу внутрішніх справ для розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною зброєю.

(6) Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне корупційне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення.

(7) Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за повторне вчинення порушення вимог законодавства у сфері ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру, передбачених статтями 166 ,166 цього Кодексу, у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування для прийняття рішення згідно із законом.

Стаття 286. Виключена

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від 29.05.85 p. № 316-ХІ, від 19.12.86 р. № 3282-ХІ, від 12.06.87 p. № 4135-ХІ, від 19.05.89 р. № 7542-ХІ, від 29.07.91 р. № 1369-ХІІ, від 15.11.91 р.№ 1818-ХІІ; законами України від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ, від 18.11.2004 р. № 2188-ІV, від 02.06.2005 p. № 2635-ІV; виключена згідно із Законом України від 24.09.2008 р. № 586- VI)

Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови
Стаття 286. Виключена
Глава 24. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 290. Опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили
Стаття 292. Строк розгляду скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 293. Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru