Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

(1) Згідно статті 289 КУАП, скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подана протягом десяти днів з дня винесення постанови.

(2) В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу. Чіткого і вичерпного переліку поважних причин не існує, тому, враховуючи, що орган (посадова особа) в провадженні по справі про адмінправопорушення керується вимогами закону і внутрішнім переконанням, визнавати чи не визнавати причини пропуску строку для оскарження постанови по справі про адмінправопорушення поважними, належить до компетенції органу (посадової особи), якому подано скаргу на постанову.

(3) Для відновлення пропущеного строку для оскарження постанови по справі про адмінправопорушення скарга подається разом із заявою (клопотанням) про відновлення пропущеного строку із зазначенням причин пропущення строку та додаванням доказів (здебільшого, документальних) на підтвердження поважності наведених у заяві (клопотанні) про відновлення строку причин.

Стаття 290. Опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути опротестовано прокурором протягом десяти днів з дня винесення постанови.

(Із доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 24.09.2008 р. № 586-УІ)

(1) Особливою формою оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення є опротестування цієї постанови прокурором. Скарга прокурора на постанову по справі про адмінправопорушення подається у формі протесту згідно статті 21 Закону України "Про прокуратуру". Згідно норм зазначеної статті цього Закону, протест приноситься прокурором. Його заступником до органу (посадової особи), що виніс постанову по справі про адмінправопорушення, або до вищестоящого органу (посадової особи) щодо органу (посадової особи), який виніс цю постанову. У протесті на постанову по справі про адмінправопорушення прокурор ставить питання про скасування постанови або зміни постанови з метою приведення її у відповідність із законом.

(2) Строк для подання протесту прокурора на постанову по справі про адміністративне правопорушення аналогічний тому, що встановлений статтею 289 цього Кодексу для оскарження постанови потерпілим або особою, яка притягнена до адміністративної відповідальності. Цей строк становить 10 днів з дня винесення постанови.

Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили

Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 цього Кодексу, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.

(У редакції Закону України від 24.09.2008 р. № 586-УІ)

(1) Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови, встановленого статтями 289 і 290 цього Кодексу, за винятком постанов про застосування стягнення у вигляді попередження (див. статтю 26 цього Кодексу), а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення (див. статті 258,309 цього Кодексу).

Стаття 292. Строк розгляду скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 293. Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови
Стаття 295. Надіслання копії рішення по скарзі або протесту на постанову
Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення
Стаття 297. Опротестування рішення по скарзі
Розділ V. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
Глава 25. Основні положення
Стаття 298. Обов'язковість постанови про накладення адміністративного стягнення
Стаття 299. Звернення постанови до виконання
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru