Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 306. Порядок виконання постанови про винесення попередження

Стаття 306. Порядок виконання постанови про винесення попередження

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виконується органом (посадовою особою), який виніс постанову, шляхом оголошення постанови порушнику.

Якщо постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виноситься під час відсутності порушника, йому вручається копія постанови в порядку і строки, передбачені статтею 285 цього Кодексу.

При винесенні адміністративного стягнення у вигляді попередження на місці вчинення порушень, передбачених статтями 116, 1162, 117 цього Кодексу, воно оформляється способом, встановленим відповідно Міністерством внутрішніх справ України або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від 19.05.89 р. № 7542-ХІ, від 29.07.91 р. № 1369-ХІІ, від 15.11.91 р. № 1818-ХІІ; законами України від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ, від 24.09.2008 р. № 586-УІ, від 15.01.2009 р. № 885-УІ)

(1) Попередження - це найбільш м'який вид адміністративне стягнення, що застосовується за вчинення незначних правопорушень, а також до осіб, що вперше вчинили проступок. Попередження як вид адміністративного стягнення передбачено статтею 26 цього Кодексу.

(2) Згідно ст. 26 КУАП попередження як захід адміністративного стягнення виноситься в письмовій формі. В деяких інших випадках фіксується іншим установленим способом. Зміст попередження полягає в офіційному, від імені держави, осуді протиправної діяльності порушника органами адміністративної юрисдикції з метою повідомити йому про неприпустимість подальших подібних дій. Цей орган засвідчує негативну оцінку поведінки правопорушника.

(3) Згідно ст. 306 КУАП, постанова про накладення цього адміністративного стягнення виконується органом (посадовою особою), що виніс постанову, шляхом оголошення постанови порушнику. Якщо постанова про накладення стягнення у виді попередження виноситься під час відсутності порушника, йому вручається копія постанови протягом трьох днів під розписку.

При винесенні адміністративного стягнення у вигляді попередження на місці вчинення таких порушень: порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах, порушення правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах, порушення правил користування річковими і маломірними суднами - воно оформляється способом, встановленим Міністерством внутрішніх справ України або Міністерством інфраструктури України.

Глава 27. Провадження по виконанню постанови про накладення штрафу

Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо Інше не встановлено законодавством України.

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від 19.05.89 р. № 7542-ХІ, від 29.07.91 p. № 1369-ХІІ, від 15.11.91 р. № 1818-ХІІ; законами України від 15.11.94 p. № 244/94-ВР, від 15.05.96 p. № 196/96-ВР, від 24.09.2008 p. № 586-VI)

(1) Відповідно до статті 27 КУАП, штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

(2) Згідно ч. 1 ст. 307 цього Кодексу, штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

(3) У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють, в загальному порядку, передбаченому для стягнення штрафу, встановленому частиною 1 цієї статті.

(4) Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України (додатково див. статтю 258, 309 цього Кодексу).

(5) Наслідки несплати штрафу в строки, передбачені ч. 1 цієї статті, передбачено в статті 308 КУАП (див. коментар до ст. 308 цього Кодексу).

Глава 27. Провадження по виконанню постанови про накладення штрафу
Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу
Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу
Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу, який стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення
Стаття 310. Закінчення провадження по виконанню постанови про накладення штрафу
Глава 28. Провадження по виконанню постанови про оплатне вилучення предмета
Стаття 311. Органи, що виконують постанови про оплатне вилучення предмета
Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета
Глава 29. Провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей
Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію предмета, грошей
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru