Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Глава 28. Провадження по виконанню постанови про оплатне вилучення предмета

Стаття 311. Органи, що виконують постанови про оплатне вилучення предмета

Постанова про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, виконується державним виконавцем.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 25.04.96 p. № 148/96-ВР, від 19.10.2000 р. № 2056-ІІІ)

(1) Оплатне вилучення предмета як вид адміністративного стягнення передбачено статтею 28 цього Кодексу, Відповідно до норм вказаної статті, оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в його примусовому вилученні за рішенням суду і наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат по реалізації вилученого предмета.

КУАП передбачає можливість застосування оплатного вилучення транспортних засобів за повторне протягом року керування ними в стані сп'яніння або ухилення від проходження огляду на наявність сп'яніння (ч. 2 ст. 130) і за повторне керування цими засобами, не зареєстрованими (перереєстрованими) у встановленому порядку, з підробленим номерним знаком чи з номерним знаком, який не належить цьому засобу, або з умисно прихованим номерним знаком (ч. 5 ст. 121), а також вогнепальної зброї та боєприпасів до неї за порушення правил їх зберігання чи перевезення (ч. 1 ст. 191) і за ухилення від реалізації зброї та боєприпасів громадянами, у яких органами внутрішніх справ анульовано дозвіл на їх зберігання (ст. 193).

(2) Постанова про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, виконується державним виконавцем в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".

Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета

Предмет, вилучений на підставі постанови про його оплатне вилучення, здається державним виконавцем для реалізації в порядку, встановленому законом.

Суми, виручені від реалізації о платно вилученого предмета, відповідно до статті 28 цього Кодексу перелаються колишньому власникові з відрахуванням витрат, пов'язаних з проведенням виконавчих дій.

(У редакції Закону України від 19.10.2000 р. № 2056-ІІІ)

(1) Предмет, вилучений на підставі постанови про його оплатне вилучення, здається державним виконавцем для реалізації в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Відповідно до статті 62 ЗУ "Про виконавче провадження" реалізація майна здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах.

Рухоме майно, вартість якого не перевищує сто п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, товари побутового вжитку, а також інше рухоме майно (у разі якщо стягувач не заперечує проти цього) реалізуються на комісійних умовах. Нерухоме майно, транспортні засоби, повітряні, морські та річкові судна реалізуються виключно на прилюдних торгах (аукціонах).

Майно перелається на реалізацію за ціною та в порядку, визначеними статтею 58 ЗУ "Про виконавче провадження".

Порядок реалізації майна, що включає ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів, визначається Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України. Порядок реалізації цінних паперів визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством юстиції України, а іншого майна - Міністерством юстиції України.

Не реалізоване на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах протягом двох місяців майно підлягає уцінці державним виконавцем, що проводиться в десятиденний строк з дня визнання прилюдних торгів чи аукціону такими, що не відбулися, або закінчення двомісячного строку реалізації майна на комісійних умовах. Майно може бути уцінене не більш як на 30 відсотків. У разі нереалізації майна в місячний строк з дня проведення уцінки воно повторно уціняється в такому самому порядку, але не більш як на 50 відсотків початкової вартості майна.

(2) Суми, виручені від реалізації оплатно вилученого предмета, передаються колишньому власникові з відрахуванням витрат, пов'язаних з проведенням виконавчих дій.

Стаття 311. Органи, що виконують постанови про оплатне вилучення предмета
Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета
Глава 29. Провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей
Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію предмета, грошей
Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей
Стаття 315. Порядок реалізації конфіскованих предметів, грошей
Стаття 316. Закінчення провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей
Глава 30. Провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права
Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення спеціального права
Стаття 318. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru