Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Глава 32. Провадження по виконанню постанови про застосування адміністративного арешту

Стаття 326. Виконання постанови про застосування адміністративного арешту

Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про застосування адміністративного арешту виконується негайно після її винесення.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)

(1) Адміністративний арешт- це найсуворіший вид адміністративного стягнення, що застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб і полягає у триманні правопорушника в умовах ізоляції від суспільства.

Даний захід відповідальності встановлено за адміністративні правопорушення, що за ступенем громадської безпеки наближається до злочинів. Він є найбільш суворим з усіх видів адміністративних стягнень. Тому арешт застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень. Цією ж обставиною пояснюється встановлення можливості/необхідності застосування даного виду стягнення тільки в альтернативних санкціях.

(2) Відповідно до статті 32 КУАП, адміністративний арешт призначається тільки районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на термін до 15 діб. Його не застосовують до: 1) вагітних жінок; 2) жінок, що мають дітей віком до 12 років; 3) осіб, які не досягли 18 років; 4) інвалідів 1 і 2 груп; 5) військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження зборів; 6) осіб рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої служби України (сьогодні - Державної пенітенціарної служби), органів внутрішніх справ і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (ч. 1 ст. 15 КУАП).

(3) Адміністративний арешт передбачений як наслідок ухилення особи від відбування виправних робіт, застосованих за вчинення дрібного хуліганства (ст. 325 КУАП) та як наслідок ухилення особи від відбування громадських робіт (ст. 321-4 КУАП).

Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту

Осіб, підданих адміністративному арешту, тримають під вартою в місцях, що їх визначають органи внутрішніх справ. При виконанні постанови про застосування адміністративного арешту арештовані піддаються особистому оглядові.

Строк адміністративного затримання зараховується до строку адміністративного арешту.

Відбування адміністративного арешту провалиться за правилами, встановленими законами України.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)

(1) Осіб, підданих адміністративному арешту, тримають під вартою в місцях, що їх визначають органи внутрішніх справ. При виконанні постанови про застосування адміністративного арешту арештовані піддаються особистому оглядові.

(2) Строк адміністративного затримання зараховується до строку адміністративного арешту.

(3) Відбування адміністративного арешту провадиться за правилами, встановленими законами України. Наразі спеціального закону чи окремої Інструкції або будь-якого іншого підзаконного акта, який би регламентував порядок і правила відбування адміністративного арешту, не прийнято.

Стаття 328. Трудове використання осіб, підданих адміністративному арешту

Особи, піддані адміністративному арешту за правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 173,173 , частиною третьою статті 178, статтею 185, частиною другою статті 185і І частиною першою статті 185 цього Кодексу, використовуються на фізичних роботах.

Організація трудового використання осіб, підданих адміністративному арешту, покладається на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

Особам, підданим адміністративному арешту, за час перебування під арештом заробітна плата за місцем постійної роботи не виплачується.

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від 29.05.85 р. № 316-ХІ, від 21.08.87 p. № 4452-ХІ, від 03.08.88 p. № 6347-ХІ, від 04.05.90 р. № 9166-ХІ ; законами України від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ, від 15.05.2003 p. № 759-ІУ, від 02.06.2005 р. № 2635-ІУ)

(1) Відповідно до ч. 1 ст. 328 КУАП, особи, піддані адміністративному арешту за правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 173,173 , частиною третьою статті 178, статтею 185, частиною другою статті 185/1 і частиною першою статті 1853 цього Кодексу, використовуються на фізичних роботах.

(2) Організація трудового використання осіб, підданих адміністративному арешту, покладається на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

(3) Особам, підданим адміністративному арешту, за час перебування під арештом заробітна плата за місцем постійної роботи не виплачується.

(4) Порядок організації трудового використання осіб, підданих адміністративному арешту, а також види фізичних робіт, на яких можуть бути використані особи, піддані адмінарешту, нормами окремих законів чи підзаконних актів наразі не врегульовано.

Стаття 326. Виконання постанови про застосування адміністративного арешту
Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту
Стаття 328. Трудове використання осіб, підданих адміністративному арешту
Глава 33. Провадження по виконанню постанови в частині відшкодування майнової шкоди
Стаття 329. Порядок і строк виконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди
Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди
Закон України
Стаття 1. Сфера дії Закону
Стаття 2. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення
Стаття 3. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, оголошення, оскарження постанов та звернення їх до виконання
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru