Цивільне право України - Харитонов Є.О. - Характеристика договору найму транспортного засобу

Договору найму транспортного засобу безпосередньо присвячений § 5 гл. 58 ЦК. Саме в цих положеннях зазначена його специфіка порівняно з іншими різновидами договору найму. Експлуатація транспортних засобів, взятих у користування за договором найму, здійснюється за нормами транспортного законодавства.

Поняття договору найму транспортного засобу

За змістом ст. 759 ЦК за договором найму транспортного засобу наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві транспортний засіб в користування за плату на певний строк.

Характеристика договору найму транспортного засобу

1. Предметом договору найму є транспортний засіб. Визначення поняття "транспортний засіб" законодавство не містить. Його можна визначити, виходячи із загального поняття "транспорт", який, у свою чергу, згідно зі ст. 1 Закону України від 10 листопада 1994 р. "Про транспорт" є галуззю суспільного виробництва, що покликана задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях. Відповідно, технічні засоби, за допомогою яких здійснюються такі перевезення, є транспортними засобами.

Видами транспорту за ст. 21 Закону "Про транспорт" є транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, міський електротранспорт, у тому числі метрополітен); промисловий залізничний транспорт; відомчий транспорт; трубопровідний транспорт, а за ст. 306 ГК - космічний транспорт. Тому транспортні засоби різняться, залежно, зокрема, від виду транспорту, до якого вони належать (наприклад, автомобільний транспорт), від функціонального призначення (наприклад, автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп, напівпричіп - ст. 1 Закону України від 5 квітня 2001 р. "Про автомобільний транспорт" (в редакції Закону від 23 лютого 2006 р.) та за іншими ознаками.

Стаття 798 ЦК визначає, що предметом договору найму транспортного засобу можуть бути повітряні, морські, річкові судна, а також наземні самохідні транспортні засоби тощо. Договором найму транспортного засобу може бути встановлено, що він передається у найм з екіпажем, який його обслуговує. Також сторони можуть домовитися про надання наймодавцем наймачеві комплексу послуг для забезпечення нормального використання транспортного засобу.

2. Сторонами договору найму транспортного засобу є наймодавець і наймач. Ними за загальними положеннями ЦК можуть бути будь-які юридичні та фізичні особи, в тому числі суб'єкти підприємницької діяльності. Умовою укладення договору найму транспортного засобу є наявність у сторін право- та дієздатності у повному обсязі.

3. Транспортний засіб передається в користування. Згідно зі ст. 800 ЦК наймач самостійно здійснює використання транспортного засобу у своїй діяльності і має право без згоди наймодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори відповідно до призначення транспортного засобу. При цьому наймач зобов'язаний підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані; він також несе витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу, в тому числі зі сплатою податків та інших платежів.

Разом з тим страхування транспортного засобу здійснюється наймодавцем. Порядок страхування відповідальності наймача за шкоду, яка може бути завдана іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу, встановлюється, зокрема, Законом України від 1 липня 2004 р. "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

4. Транспортний засіб передається за плату. Розмір плати визначається сторонами за погодженням між собою. У разі, якщо транспортний засіб знаходиться у державній чи комунальній власності, плата за використання його на умовах договору найму (оренди) визначається із врахуванням вимог Закону "Про оренду державного та комунального майна" та інших нормативних актів. Наприклад, згідно з п. 7 Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (транспортні засоби належать саме до такого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10% вартості орендованого майна, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва - не менш як 7% вартості орендованого майна.

5. Транспортний засіб передається на строк. Строк користування транспортним засобом встановлюється в договорі і законодавчо не обмежується мінімальними чи максимальними значеннями.

6. Договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі. Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

7. Договір найму транспортного засобу може бути як консенсуальним, так і реальним, є двостороннім, оплатним договором.

7. Договір лізингу
Поняття договору лізингу
Характеристика договору лізингу
8. Договір найму житла
Поняття договору найму житла
Характеристика договору найму житла
9. Договір позички
Поняття договору позички
Характеристика договору позички
10. Договір концесії
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru