Цивільний процес України - Харитонов Є.О. - 3. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

За загальним правилом повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла 18 років (повноліття). Разом із тим цивільне законодавство України передбачає винятки із цього правила. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі до досягнення нею повноліття у разі реєстрації нею шлюбу, реєстрації її як підприємця, коли вона працює за трудовим договором або записана матір'ю чи батьком дитини (ст.ст. 34-35 ЦК).

У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. У цьому випадку набуття повної цивільної дієздатності відбувається автоматично.

Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю. За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця. У разі відсутності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування надання повної цивільної дієздатності за рішенням суду чинним законодавством не допускається.

Фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини, може бути надана повна цивільна дієздатність за її заявою до органу опіки та піклування. Орган опіки та піклування за наявності письмової зголи на не батьків (усиновлювачів) або піклувальника приймає рішення про надання повної цивільної дієздатності (емансипацію).

Таким чином, загальним порядком надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності є адміністративний за рішенням органу опіки та піклування за наявності письмової згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника. Таке рішення відповідно до ст. 34 Закону України від 21 травня 1997 р. "Про місцеве самоврядування в Україні" приймається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради. І тільки за відсутності письмової згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника емансипація здійснюється у судовому порядку, встановленому ст.ст. 242-245 ЦПК.

Право на звернення до суду із заявою про надання повної цивільної дієздатності має сама неповнолітня особа, яка досягла 16-річного віку і працює за трудовим договором або записана матір'ю чи батьком дитини. Заява подається за місцем проживання неповнолітньої особи. Підсудність справи за зверненням неповнолітньої особи — громадянина України, який проживає за її межами, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді Верховного Суду України.

Заява повинна відповідати загальним вимогам ст. 119 ЦПК, якою встановлена форма та зміст позовної заяви, з урахуванням особливостей, передбачених ст. 243 ЦПК, зокрема у ній повинно бути зазначено про те, що неповнолітня особа працює за трудовим договором або є матір'ю чи батьком дитини відповідно до актового запису цивільного стану. Викладені обставини повинні бути підтверджені письмовими доказами: трудовим договором або свідоцтвом про народження дитини. Також у заяві необхідно обов'язково зазначити про те, що батьки (усиновлювачі) або піклувальник не надали згоду на емансипацію в адміністративному порядку. Якщо вимоги щодо змісту заяви не дотримані, така заява залишається без руху в порядку ст. 121 ЦПК.

Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд розглядає за участю заявника та заінтересованих осіб: одного або обох батьків (усиновлювачів) або піклувальника та представника органу опіки та піклування. Участь представника органу опіки та піклування у розгляді справи є обов'язковою.

У судовому засіданні встановлюються обставини, що мають матеріально-правове значення для надання повної цивільної дієздатності: досягнення неповнолітньою особою 16 років, робота за трудовим договором або запис матір'ю чи батьком дитини, відсутність згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника на емансипацію в адміністративному порядку.

Розглянувши заяву про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності по суті, суд ухвалює рішення, яким задовольняє або відмовляє у задоволенні вимоги заявника. У разі задоволення заявленої вимоги неповнолітній особі надається повна цивільна дієздатність після набрання рішенням суду законної сили.

Рішення суду про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності після набрання ним законної сили надсилається органові опіки та піклування. Якщо над неповнолітньою особою було встановлено піклування, таке рішення суду є підставою для його припинення (п. 3 ч. 1 ст. 77 ЦК). Повна цивільна дієздатність, надана фізичній особі за рішенням суду, поширюється на усі цивільні права та обов'язки.

4. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою
5. Розгляд судом справ про усиновлення
6. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення
7. Розгляд справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі
8. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність
9. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою
10. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку
11. Розгляд судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу
12. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб
Розділ IV. Перегляд судових рішень
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru