Цивільний процес України - Харитонов Є.О.


Підручник призначається для підготовки фахівців за спеціальністю "Правознавство" і враховує положення Цивільного процесуального кодексу України, Закону України "Про судоустрій і статус суддів", інших нормативно-правових актів, найсучасніші досягнення науки і практики цивільного процесу. Він має на меті зорієнтувати студентів у доволі великій кількості інформації, наголосити на найважливіших проблемах цивільного процесуального права, акцентувати на найцікавіших та найважчих питаннях, що розглядаються у відповідному курсі: поняття і принципи цивільного процесуального права, цивільні процесуальні правовідносини та їх суб'єкти, підвідомчість і підсудність цивільних справ, докази, позовне, наказне та окреме провадження, провадження у справі до судового розгляду, перегляд судових рішень і ухвал в апеляційному порядку, перегляд рішень у касаційному порядку тощо.

Передмова

Розділ І. Теоретичні основи цивільного процесуального права

Розділ II. Загальні положення цивільного процесу

Розділ III. Провадження у суді першої інстанції

Розділ IV. Перегляд судових рішень

Розділ V. Питання виконання судових рішень. Провадження у справах за участю іноземних осіб. Третейське судочинство

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru