Класичні експерименти в психології - Копець Л. - Післямова

Розвиток психології як науки, що спирається на експериментальні методи, триває. Обравши темою нашої книги саме експериментальні дослідження, ми не принижуємо значення теоретичного знання. Останніми роками психологи досить добре пристосувались до відсутності "гарних" теорій, що пояснюють як особливостями науки, так і її молодістю. Однак нині досить відчутним стає брак саме експериментальних досліджень. Психологам варто спрямувати свої зусилля, щоб психологія ще раз пережила період експериментального буму.

Із розвитком психологічного експерименту дослідження стають різноманітнішими. Більш звичні та доступні об'єкти доповнюються новими. В сучасних психологічних дослідженнях вивчають працівників, що займаються новими видами професійної діяльності, користувачів сучасної комп'ютерної техніки та високих технологій, ветеранів бойових дій, ділових жінок, молодь із різних субкультурних груп, аутичних дітей, злочинців.

Серед явищ, на які нещодавно звернули увагу психологи, - соціальні та психологічні відхилення нашого сьогодення: троянське, або протидіюче, навчання (вигідне насамперед для організатора навчання, а не учнів); посттравматичні стресові порушення, зумовлені участю у бойових діях, а також масовими комунікаціями; різноманітні форми маніпулятивної поведінки в управлінні, політиці, педагогічній практиці та їх поширення у повсякденному житті; соціально-психологічні феномени брехні та дезінформації; дінстинктивна поведінка (тобто прагнення виділятись із соціального оточення та привертати до себе увагу інших людей).

Психологи-професіонали досить часто прагнуть показати, що вони знають усе або майже все про суттєві сторони людського життя і соціальної реальності. Однак життя постійно змінюється, в ньому виникають нові проблеми. В посібнику ми прагнули актуалізувати ті проблеми й об'єкти, які є суттєвими для розуміння людей, їхньої соціальної поведінки, а також звернути увагу на певні тенденції розвитку психологічної науки. У сучасних студентів досить часто формується невловні адекватний образ психології як екзотичної науки, що займається особливими рідкісними об'єктами, а не визначенням загальних законів. У новітніх психологічних дослідженнях об'єктами вивчення стають певні по-особливому модні об'єкти. Ми ж хотіли привернути увагу майбутніх дослідників до вивчення психології людей, які поруч із ними, зайняті продуктивною працею, віддані своїм близьким, належать до соціальних спільнот у промисловості, освіті, науці та інших сферах. Радимо не шукати надзвичайних об'єктів дослідження, візьміть до уваги, що, як сказав поет, "найскладніша людина проста".

Знання з експериментальної психології стануть у пригоді не лише майбутнім психологам, а у будь-якій сфері діяльності.

Не завжди в діяльності практичного психолога є місце науковому дослідженню, тим більш такому складному, як експеримент, однак це надзвичайно цікава творча діяльність.

Проведення досліджень може захопити людину цілковито, але вимагає водночас напруженої роботи, наполегливості. Дослідження інколи може завершитись розчаруванням, утомою та усвідомленням, що тривале перебування в лабораторії не привело до значного результату. Однак ті, що присвятили своє життя дослідженню, ніколи не захочуть відмовитися від обраного шляху. Можливість зробити відкриття, яке змінить життя людей, наснажує в процесі втомливої, інколи одноманітної та не завжди успішної дослідницької праці.

Експеримент справді зникає з психології. Хоча саме завдяки йому психологію була визнано наукою, в останні тридцять років не було проведено значних досліджень експериментального плану, які б мали теоретичне значення, привернули суспільну увагу.

Причина полягає, зокрема, в тому, що значно зросла кількість фахівців у цій галузі діяльності. Започатковували психологію видатні вчені - справжні інтелектуальні титани, однак із часом психологією стали займатись багато звичайних психологів, які не завжди можуть зрівнятись з її талановитими засновниками.

Також слід зазначити, що психологічний експеримент є досить складною діяльністю, до початку дослідження необхідно провести велику організаційну роботу, підготувати обладнання. Коли такі дослідження планувались та проводились у кращих університетах світу, то, звісно, легше було знайти можливості для підтримки дослідницьких задумів (хоча й там для психологів не завжди складались сприятливі умови). Нині психологів стало більше, однак, можливо, вони менш працьовиті, менш інтелектуальні та менш віддані процесу дослідження. Сучасне експериментальне обладнання є рідкістю, так само небагато й фахівців, котрі можуть його задіяти в своїй роботі. Тобто труднощі експериментування в психології- це і труднощі інтелектуального плану, методологічні та організаційні проблеми. Саме тому сучасні психологи більш активно прагнуть займатися практичною психологією, психотерапією тощо. Кар'єра дослідника сьогодні не є надто привабливою.

Сподіваємось, що хтось із студентів, які прочитають про унікальні дослідження видатних дослідників, ентузіастів психологічної науки, зацікавиться вивченням психології та зможе провести дослідження, яке стане подією для нашого суспільства і психологічної науки. Можливо, книга змусить студентів хвилюватися, думати, визначатися у своїх професійних планах. Бути експериментатором важливо, щоб знати правду і не заплутатись у тенетах фіктивної реальності.

Тож уперед, дослідники!

Додатки
Література
Передмова
Лекція 1. Розвиток конфліктології як науки і навчальної дисципліни
1. Об'єкт і предмет конфліктології
2. Принципи і методи конфліктології
3. Зв'язок з іншими науками
4. Становлення конфліктології
Лекція 2. Природа конфлікту
1. Конфлікт - феномен соціального явища
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru