Географія промислових комплексів - Іщук С.І. - Торезо -Сніжнянський промисловий вузол

Охоплює такі великі центри: Горлівку, Єнакієве, Дзержинськ, Дебальцеве, а також інші міста і міські поселення. Найбільшого розвитку у вузлі досягли вугільна, металургійна, машинобудівна, хімічна й електроенергетична галузі. Профіль вузла визначають енерговиробничі цикли: вуглеенергохімічний, який представлений видобутком, збагаченням і коксуванням вугілля, виробництвом аміаку й азотних добрив, а також напівпродуктів органічного синтезу (Горлівка), чорних металів (Єнакієве), машинобудівний (устаткування для шахт), чорної металургії, будівельної індустрії (Горлівка, Дебальцеве). Особливе місце займає підцикл кольорових металів - збагачення і металургійна переробка ртутно-сурм'яних руд (Горлівка). Енергетична база представлена потужною Вуглегірською і Миронівською тепловими електростанціями, а також міськими ТЕЦ. Головні місцеві споживачі електроенергії - вугільна промисловість (понад 40 %), металургія (майже 20 %), машинобудівні та хімічні галузі.

Високий рівень територіального зосередження промисловості, велика концентрація населення приводять до надмірного забруднення території Горлівсько-Єнакієвського вузла: забруднення повітря перевищує норму у 20-25 разів, води - у 5-25, а ґрунту - в 1,5-8,5 раза.

Краматорсько-Слов'янський промисловий вузол

Об'єднує підприємства Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Костянтинівни, Артемівська та багатьох розміщених поблизу поселень міського типу. Вузол спеціалізується на машинобудуванні, чорній і кольоровій металургії, хімії, електроенергетиці та промисловості будівельних матеріалів. Важливе значення у вузлі має важке машинобудування (виробниче об'єднання "Новокраматорський машинобудівний завод", заводи Старокраматорський, Краматорський важкого машинобудування, Дружківський машинобудівний, Краматорський "Енергомашспецсталь"). Ці підприємства випускають металомістку продукцію - Гірничо-шахтне, металургійне, енергетичне, хімічне, будівельне, дорожнє устаткування, екскаватори та ін. У містах Артемівську та Слов'янську зосереджені підприємства неметаломісткого машинобудування. Гігантом машинобудування є Новокраматорський машинобудівний завод (НКМЗ). Він виробляє устаткування для доменних і мартенівських печей, машини для шахт, вантажопідйомні механізми, ковальсько-пресове устаткування, металорізальні верстати, крокуючі екскаватори.

У Краматорську і Костянтинівці працюють металургійні заводи, у Часовому-Яру і Сіверську зосереджено видобуток вогнетривів. На базі видобутку і переробки кухонної солі (поблизу Артемівська і Слов'янська) сформувався гірничохімічний цикл, що охоплює виробництво каустичної та кальцинованої соди та хлору. Розвинуте виробництво цинку (завод "Укрцинк"), який використовує довізні концентрати та виробництво скла (завод "Автоскло") в Костянтинівці. За головними показниками розвитку промисловості Краматорсько-Слов'янський промисловий вузол є одним із провідних промислових утворень Донецького району і всієї України. Промислова продукція вузла вивозиться в усі райони країни. Це насамперед вироби фабрики олівців (єдиної в Україні), продукція содового і солеварного заводів, поліхлорвінілових плівок, арматурно-ізоляторного заводу.

Основне багатство надр у межах території вузла - потужні запаси кухонної солі (поблизу Артемівська і Слов'янська), а також гіпс, вогнетривкі глини, доломіт, крейда, скляні піски.

Торезо -Сніжнянський промисловий вузол

Сформувався у східній частині Донецької області і вирізняється передусім вугільною промисловістю (видобуток антрациту). Тут працюють шахти, збагачувальні фабрики, які входять до складу системи вуглеенергохімічного циклу Донбасу. Розвинені галузі машинобудування, зокрема виробництво електротехнічних виробів, легка промисловість і виробництво будівельних матеріалів. Розміщення промислових підприємств зосереджено у трьох основних промислових центрах - Торезі, Сніжному, Шахтарську. У Сніжному функціонує велике підприємство хімічного машинобудування. Цей завод постачає устаткування підприємствам великої хімії, нафтопереробній, металургійній і харчовій галузям. Хімічну апаратуру Сніжнянського заводу купує багато зарубіжних країн. Тут розміщена і швейна фабрика, яка спеціалізується на виробництві дорожніх сумок та інших подібних виробів. У Торезі працює електротехнічний завод - провідне підприємство з виробництва низьковольтної апаратури для шахт та апаратури для дистанційного управління механізованими вугледобувними комплексами.

Найгострішими проблемами промислового вузла є закриття шахт, зокрема нерентабельних, та екологізація виробництва. Під час транспортування вугілля відкритою канатною дорогою у повітря потрапляє велика кількість вугільного пилу, а при загоранні териконів атмосфера забруднюється продуктами окислення.

Красноармійський промисловий вузол
Маріупольський промисловий вузол
Луганський промисловий вузол
Лисичансько-Рубіжанський промисловий вузол
Стаханово-Алчевський промисловий вузол
Краснолуцький, Свердловсько-Ровеньківський і Краснодонський промислові вузли
7.2. Придніпровський промисловий район
Електрометалургійний цикл
Машинобудівний цикл
Індустріально-будівельний цикл
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru