Географія промислових комплексів - Іщук С.І.


У підручнику висвітлено теоретичні та методичні основи географії промислових комплексів, а також проблеми територіальної організації промислового виробництва в Україні. Розкрито теоретичні основи розміщення галузей промисловості, закономірності і принципи територіальної організації промислових комплексів, наукові підходи до їх класифікації та типології. З'ясовано методичні засади галузевого і регіонального аналізу промислових комплексів, природні, економічні, науково-інноваційні, розселенські й транспортні передумови їх територіальної організації, особливості вияву агломераційного і вузлового ефектів. Проаналізовано фактори формування міжгалузевих та інтегральних промислових комплексів в Україні та світі. Розглянуто теорію і методику районування промисловості, основні промислові райони, вузли та агломерації України, міські промислові комплекси нашої держави, оцінено економічну ефективність їх функціонування.

Для студентів, аспірантів, наукових працівників, які вивчають проблеми географії промислових комплексів, розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, а також територіальну організацію виробництва.

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ГАЛУЗЕВОГО І РЕГІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Розділ 3. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ

Розділ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА У МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ

Розділ 5. ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ І РАЙОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

Розділ 6. ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ

Розділ 7. ОСНОВНІ ПРОМИСЛОВІ РАЙОНИ, ВУЗЛИ ТА АГЛОМЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

ЛІТЕРАТУРА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru