Регіональна економіка - Манів З.О. - Водні ресурси

Розподіл водних ресурсів в економічних районах не забезпечує всіх потреб щодо водоспоживання водомістких галузей господарської діяльності, тим більше територіальний розподіл водних ресурсів нерівномірний. Найбільша кількість водних ресурсів (58 %) зосереджена в Причорноморському економічному районі, зокрема у річках басейну Дунаю у прикордонних районах України, де потреба в воді не перевищує 5 % від її загальних запасів (табл. 8.4.4).

Як видно із таблиці, найбільші водні ресурси зосереджені в економічних районах Дніпровського водяного басейну, зокрема в Придніпровському, Центральному і Причорноморському районах. Найменше забезпечені водними ресурсами Донецький, Подільський, Карпатський економічні райони та Криворіжжя.

Доступні для широкого використання водні ресурси формуються переважно в басейнах Дніпра, Дністра, Сіверського Дінця, Південного і Західного Бугу, а також малих річок Приазов'я та Причорномор'я (табл. 8.4.5).

Усунення територіальної (регіональної) та часової нерівномірності розподілу стоку водозабезпечення в Україні відбувається за допомогою наявних водосховищ (1160) загальним обсягом водоресурсів майже 55 км3, водосховищ Дніпровського каскаду, водоканалів та понад 28 тис. ставків, що забезпечують більше половини обсягу водоспоживання.

Таблиця 8.4.4. Основні показники лісового фонду регіонів України

Основні показники лісового фонду регіонів України

Таблиця 8.4.5. Водні ресурси річок України (Басейновий розріз)

Водні ресурси річок України (Басейновий розріз)

Балансові запаси місцевого водного стоку становлять у середньому 52,4 км3, а в маловодні роки - 29,7 км3. Наявні запаси підземних вод (20 км3) використовуються не повною мірою. їх ресурсна частина, що враховується в водогосподарському балансі, складає 7 км3. В галузях економіки народного господарства використовуються морські води (в межах до 1 км3).

Вирішення проблем водопостачання економічних районів одночасно вирішуватиме розвиток галузей економіки, що розташовані в цих регіонах.

Мінеральні ресурси

Як уже зазначалося раніше, мінеральні ресурси України розміщені в усіх економічних районах, але вони мають свої особливості і специфіку розміщення, пов'язану з територіальним розподілом корисних копалин та способами їх використання.

Розглянемо коротку характеристику мінерально-ресурсного потенціалу економічних районів.

Донецький економічний район - це найбільш багатий і унікальний економічний район за різноманітністю корисних копалин. Головну тут роль відіграє вуглевидобування, разом з тим в великих масштабах здійснюється видобуток нерудної металургійної сировини (флюсових вапняків і доломітів, вогнетривких глин, каоліну), хімічної сировини (кам'яної солі) та будівельних матеріалів (цементної, гіпсової, керамічної сировини тощо). Перспективи використання мінерально-сировинної бази пов'язуються з рідкісними і рідкоземельними металами, золотом, супутнім вугіллю метаном, які треба використовувати при комплексній переробці сировини.

Східний економічний район - його мінерально-сировинну спеціалізацію визначає розміщена в його межах Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна зона (231 родовище газу і конденсату, видобуток газу 912 млрд. м3, нафти і конденсату - 2,5 млн. т на рік), Кременчуцький залізнорудний район (видобуток руди 16 млн. т на рік) та будівельна сировина, особливо цементна В цьому економічному районі є великі поклади кам'яної солі, бурого вугілля, фосфоритів, сировини для стінових будівельних матеріалів.

Придніпровський економічний район. Він один з найбільших у світі гірничопромислових регіонів з потужним комплексом збагачувальних та металургійних підприємств. Видобуток залізних руд становить тут понад 10 млн. т на рік. У цьому ж районі зосереджено весь видобуток марганцевих руд та видобуток уранових, нікелевих, графітових руд, до 50 %титанових руд, 95 % бурого і 10 % кам'яного вугілля. Тут розташовані чотири гірничо-збагачувальні комбінати, Завалівський графітовий комбінат, Побузький нікелевий завод

Центральний економічний район. Цей район достатньо забезпечений будівельною сировиною з виробництва місцевих будівельних матеріалів (стінових і в'яжучих, камінь і граніт, облицювальні вироби). Найбільші обсяги видобувних робіт здійснюються на півдні Черкаської області в межах Ватутінського гірничопромислового району, де зосереджено видобуток бентонітових глин (Черкаське родовище), первинних і вторинних каолінів та бурого вугілля.

Поліський економічний район. У цьому регіоні зосереджені найбільші родовища торфу (1278 родовищ, з яких 279 розробляються) та будівельного каменю (95 родовищ, з яких 52 розробляються). Найбільші родовища каменю зосереджені у Житомирській області, де виділяється однойменний гірничопромисловий район. У межах Волинської області частково знаходиться Львівсько-Волинський кам'яновугільний басейн, а на сході в Чернігівській області - нафтовидобувний, де експлуатується 20 родовищ з видобутком нафти до 0,5 млн. т.

У Поліському регіоні розташовані унікальні родовища титанових руд (Іршанське родовище, Житомирська область), родовища бурштину в Рівненській області. Перспективні є родовища рідкісних металів (Пержанське берилієве), титанових руд у корінному заляганні, міді, фосфоритів (розробка яких ведеться), базальтів та інших корисних копалин.

Подільський економічний район. Він спеціалізується, в першу чергу, на будівельній мінеральній сировині, зокрема цементній (мергелі, вапняки), будівельному камені, для виробництва вапна (в тому числі і для цукрової промисловості), гіпсовій сировині. В Хмельницькій та Вінницькій областях розташовані унікальні родовища каолінів (Турбівецьке, Глухівецьке). В цьому регіоні є родовища бентонітових глин, граніту, глауконіту. В Хмельницькій області виявлені поклади сапонітових глин, що можуть використовуватися як меліорант і кормова добавка.

Карпатський економічний район. Цей регіон є одним з найбільш насичених мінеральними ресурсами. У Передкарпатському гірничопромисловому регіоні є 43 родовища нафти (29 розробляються) і 61 родовище природного газу (40 з них розробляються). Незважаючи на виснаженість родовищ, перспективи розвитку регіону є значними. За оцінкою спеціалістів, родовища нафти можуть мати запаси більше як 0,5 млрд т. На північному заході Львівської області розташована більша частина Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну. Великі об'єкти гірничопромислового комплексу створені на базі розробок сірчаних руд і калійних солей, цементної сировини (вапняків). Перспективним є Загайпільське сірчане родовище, що в Коломийському районі Івано-Франківської області. Унікальні родовища кам'яної солі є в Солотвино Закарпатської області. Тут є родовища бентонітових глин, поліметалевої, глиноземної (Біганське), золоторудної сировини. У 2002 р. почато розробку Мужіївського та Саулякського родовища золоторудної сировини. Карпатський регіон належить до унікальних у масштабах Європи за кількістю родовищ і якістю мінеральних лікувальних та питних вод, а також лікувальних грязей.

Причорноморський економічний район. У цьому регіоні поширені вапняки, будівельний камінь, керамічні глини, будівельні піски, що повністю забезпечують місцеву будівельну індустрію. Миколаївський глиноземний завод працює на імпортних бокситах, алеє перспектива працювати на сировині власній. На півночі Одеської області виявлені перспективні золоторудні об'єкти, у межах Криму нафтогазові родовища Проте більш перспективні є шельфи Чорного та Азовського морів, де почали розроблятися перші родовища.

Мінеральні ресурси
8.5. Ресурсозабезпечення і його значення для розвитку народного господарства країни
Земельні ресурси
Лісові ресурси
Водні ресурси
Мінеральні ресурси
8.6. Населення і трудовий потенціал України
8.6.1. Роль населення у розвитку народного господарства України
8.6.2. Чисельність і розміщення населення України
8.6.3. Відтворення людського потенціалу країни та його регіональні особливості
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru