Географія - Гілецький Й. Р. - Центральний економічний район

Загальні відомості та ЕГП

Площа району, до якого входять Черкаська й Кіровоградська області,— 45,5 тис. км2. Населення — 2,4 млн осіб. Межує Центральний район ще з п'ятьма економічними районами країни.

Центральне розміщення району зумовлює його рівновіддаленість від основних паливно-сировинних баз країни: Донбасу, Передкарпаття — і близькість до Придніпров'я. Його перетинають важливі транспортні магістралі як міжнародного, так і загальнодержавного значення.

Значний вплив на економічний розвиток має те, що територію району у східній частині перетинає річка Дніпро, а також через його територію проходять важливі залізничні та автомагістральні шляхи.

Населення і трудові ресурси

Район характеризується досить складною демографічною ситуацією (природний приріст населення майже -9 на 1000 осіб). Середня густота населення у Центральному економічному районі становить понад 53 особи на 1 км2. Вона набагато нижча за середню в Україні. У Черкаській області густота населення — 64 особи на 1 км2, у Кіровоградській — одна з найменших в Україні (43 особи на 1 км2).

Рівень урбанізації в обох областях менший за середній в Україні і становить понад 60 % у Кіровоградській та 54 % — у Черкаській.

Українців у районі близько 91,5 % від усього населення. Крім них, переважно у великих містах проживають росіяни, білоруси, поляки, євреї, болгари, молдавани, німці та ін.

Частка населення працездатного віку, порівняно із середніми даними для України, тут дещо нижча. Найбільший дефіцит трудових ресурсів сформувався у Кіровоградській області.

Природні умови і ресурси

Центральний район має порівняно великі запаси деяких мінеральних ресурсів. З паливних викопних ресурсів тут є поклади бурого вугілля — Олександрійське (Кіровоградська обл.) та Козацьке (Черкаська обл.) родовища Дніпровського буровугільного басейну, горючі сланці Бовтиського родовища.

Рудні корисні копалини представлені Побузьким родовищем нікелевих та кобальтових руд та Смілянським — бокситів. Багатим є Центральний економічний район на нерудні корисні копалини, особливо будівельну сировину. Серед них поклади графітів у Завалівському родовищі, каолінів, бентонітових глин (використовуються у нафтопереробці) (Черкаська обл.), вогнетривких глин, цементної сировини, будівельного каменю тощо. На лісові ресурси район бідний.

Район не дуже добре Забезпечений водними ресурсами. Найбільше значення має Дніпро з Россю, Інгульцем та іншими притоками, а також Південний Буг з Інгулом. Є значні запаси підземних вод. Гідроресурси річок обмежені.

Рельєф району рівнинний, оскільки він майже повністю лежить у межах Придніпровської височини. Клімат помірно континентальний, із спекотним і посушливим літом. Це зумовлює на території району переважання лісостепових та степових ландшафтів із родючими чорноземами, які сприятливі для вирощування цукрового буряку, пшениці, соняшнику, плодівництва.

З природних рекреаційних ресурсів найбільше значення мають долина Дніпра, різноманітні історичні та архітектурні пам'ятки Кіровограда, Умані, Канева, Чигирина, Черкас.

Господарство району

Провідними в економічному районі є паливна промисловість та електроенергетика, машинобудування, хімічна промси-ловість, промисловість будівельних матеріалів галузі промисловості, агропромисловий, транспортний, рекреаційний міжгалузеві комплекси.

Паливна промисловість та електроенергетика спеціалізуються на видобутку бурого вугілля, виробництві електроенергії на невеликих ТЕЦ і ГЕС. Власних паливно-енергетичних ресурсів у районі не вистачає, а тому їх постачають з інших регіонів.

Паливно-енергетичний комплекс спеціалізується на видобутку бурого вугілля, виробництві електроенергії на невеликих ТЕЦ і ГЕС. Власних паливно-енергетичних ресурсів у районі не вистачає, а тому їх постачають з інших регіонів.

Металургійна промисловість представлена видобутком нікелевих і кобальтових руд, їх збагаченням та виплавкою на Побузькому комбінаті, ви-" робництвом рідкісних і тугоплавких металів у Світловодську.

Інгулець. Дендрологічний заповідник Софіївка. Черкаський міський парк

Машинобудування спеціалізується на випуску продукції сільськогосподарського і транспортного машинобудування, верстато- і приладобудування, радіоелектронного та електротехнічного машинобудування. Найбільшими центрами галузі є Кіровоград, Олександрія, Черкаси, Умань, Сміла.

До хімічної промисловості входить основна хімія і хімія органічного синтезу, підприємства яких концентруються у Черкасах.

На місцеву сировину і споживача зорієнтована потужна промисловість будівельних матеріалів.

Центральний економічний район є одним із найбільш розвинутих у сільськогосподарському відношенні в Україні. Основою його є багатогалузеве сільське господарство, що використовує багаті агрокліматичні ресурси району. Більшу частку сільськогосподарської продукції дає рослинництво, яке спеціалізується переважно на вирощуванні зернових культур (озимої пшениці, кукурудзи на зерно), технічних (соняшнику та цукрового буряку), овочівництві і плодівництві. Тваринництво має переважно м'ясний напрямок (молочно-м'ясне скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство).

Сировинна сфера сільського господарства визначила спеціалізацію харчової промисловості на виробництві борошна, цукру, олії та іншої продукції.

Галузі легкої промисловості (трикотажна, швейна, шкіряно-взуттєва) працюють на забезпечення потреб споживачів у межах району.

Центральне економіко-географічне положення району зумовило формування транспортної системи з густою мережею шляхів сполучення. Найбільший вантажо- і пасажирообіг здійснює залізничний транспорт, на другому місці — автомобільний. Важливу роль відіграють повітряний, річковий, трубопровідний.

Рекреаційний комплекс району перебуває у стадії формування й у перспективі матиме міжнародне значення. Основні райони оздоровлення — Дніпро з прилеглими територіями, а туризму — міста Канів, Умань, Чигирин, Черкаси, Кіровоград та ін.

Найбільші міста. Місто Черкаси (293 тис. осіб) є найбільшим економічним і культурним центром району У його промисловому комплексі виділяються хімічна промисловість, машинобудування, легка та харчова промисловість. У місті діють два вузи, філіали науково-дослідних інститутів, музично-драматичний театр, краєзнавчий музей.

Місто Кіровоград (247 тис. осіб) є адміністративним, економічним та культурним центром однойменної області. Спеціалізується на сільськогосподарському машинобудуванні, будівельній, легкій та харчовій промисловості. У місті є три вузи, два театри, краєзнавчий музей та інші культурно-освітні заклади.

Проблеми й перспективи розвитку

Поступово у районі відновилося промислове виробництва, з'явилися нові підприємства. Однак район має дуже сприятливі умови для розвитку сільського господарства, які поки що використовуються дуже неефективно. Саме виведення сільськогосподарського виробництва на сучасний світовий рівень є однією з ключових проблем, що потребує першочергового розв'язання.

Загальні відомості та ЕГП
Населення і трудові ресурси
Природні умови і ресурси
Господарство району
Проблеми й перспективи розвитку
Північно-Східний економічний район
Загальні відомості та ЕГП
Населення і трудові ресурси
Природні умови і ресурси
Господарство району
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru