Географія - Гілецький Й. Р. - Природні умови і ресурси

Загальні відомості та ЕГП

Район охоплює територію тільки двох областей: Донецької і Луганської. Площа його — 53,2 тис. км2, кількість населення — 7,0 млн осіб.

Характерними рисами економіко-географічного положення Донецького економічного району є значна віддаленість від центру, велика протяжність кордону з Росією, вихід до Азовського моря, близьке розміщення до металорудної бази країни — Придніпров'я, проходження через територію важливих транспортних шляхів загальнодержавного і міжнародного значення.

Населення і трудові ресурси. Донецький економічний район — це регіон України із значним від'ємним приростом населення, високою дитячою смертністю. Виділяється він серед інших районів найбільшою середньою густотою населення (132 особи на 1 км2), яка майже удвічі перевищує цей показник для України в цілому. Пов'язаний він із надзвичайно великою концентрацією міст (89 міст і 240 селищ) та часткою міських жителів (89 %). До того ж у районі 13 великих міст, з яких чотири мають понад 300 тис. жителів.

Частка корінного українського населення на території району становить 57%. Серед національних меншин найбільше росіян (38,3%), а також греків, білорусів та ін.

Значний розвиток промисловості, а в останні рохи від'ємний природний приріст населення, низька середня густота сільських жителів (менше 30 осіб на 1 км2) зумовили в районі постійну потребу у трудових ресурсах. Сучасна кризова ситуація в господарстві, необхідність закриття збиткових шахт загострюють проблему зайнятості наявних трудових ресурсів.

Природні умови і ресурси

На території Донецького економічного району розташована одна з найважливіших паливно-сировинних баз країни — Донбас. Її основою є великі поклади високоякісного, у тому числі коксівного, вугілля. Крім того, між вугільними пластами часто міститься природний газ. Із рудних корисних копалин найбільше значення має Микитівське родовище кіноварі, перспективними є виявлені поклади свинцево-цинкових, мідних, алюмінієвих та залізних руд.

Загальнодержавне значення мають Артемівське та Слов'янське родовища кам'яної солі.

Великі запаси нерудної сировини, яка використовується для виробництва будівельних матеріалів (вогнетривких глин, каолінів, мергелів, вапняків), флюсових вапняків.

Район має проблеми з водозабезпеченням. Основними його джерелами є річки Сіверський Донець, Кальміус, Айдар, система водосховищ і каналів, а також підземні води.

Ліси зосереджені в основному в долині Сіверського Дінця, але вони не мають промислового значення.

Рельєф Донецького економічного району рівнинний із середніми висотами 200—300 м. Значна кількість ярів, що сформувалися у межах Донецької та Придніпровської височин, дещо ускладнюють ведення сільського господарства та прокладання транспортних шляхів.

Для клімату району характерна добре виражена континентальність, що позначається на середній амплітуді температур (від -8 °С у січні до +23 °С у липні) та малій кількості опадів. Це зумовило формування на більшості території степових, а на півдні — сухостепових комплексів. Тільки у західній частині Донецького кряжа, де кількість опадів дещо більша (500 мм на рік), утворилася ділянка лісостепу. Переважаючий тип ґрунту — середньо-гумусний чорнозем. Значні території, які зайняті міськими населеними пунктами, гірничопромисловими об'єктами, териконами, знижують площу сільськогосподарських угідь. Їх частка значно перевищує норму, становлячи близько 85 %.

До природних рекреаційних ресурсів належать мінеральні води, лікувальні грязі, пляжі Азовського моря.

Господарство району
Проблеми й перспективи розвитку
Придніпровський економічний район
Загальні відомості та ЕГП
Населення і трудові ресурси
Природні умови і ресурси
Господарство району
Проблеми й перспективи розвитку
Причорноморський економічний район
Загальні відомості та ЕГП
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru