Страхування - Базилевич В.Д. - Навчальний тренінг

1. Відповідно до загальної теорії страхування, страхування кредитів - це господарський механізм, метою якого є покриття випадкових, оцінюваних, майнових потреб, що виникають із ризику забезпечення кредиту. Характерною рисою страхування кредитних ризиків є те, що це не одноразова дія, а наскрізний процес: аналіз ризику здійснюється не тільки у попередньому режимі, а й після укладення страхової угоди.

2. Відмінність між страхуванням кредиту і наданням гарантії виявляється у тому, що страхування є не гарантією, а забезпеченням відшкодування на технічно-страховій базі, страховик на відміну від подавця гарантії майже ніколи не мусить забезпечувати повного відшкодування збитку, а відповідає лише в межах обсягу, визначеного умовами страхування.

3. Страхування фінансових гарантій складається з двох основних підрозділів: у першому здійснюється покриття збитків гарантів унаслідок неповернення іпотечних позик і спеціальних банківських кредитів, наданих під гарантії різних фінансових інститутів, а другий охоплює страхування фінансових гарантій, виданих різними господарськими суб'єктами у вигляді боргових зобов'язань (цінних паперів, облігацій тощо).

4. При страхуванні прийнятих гарантій чи порук страхувальниками можуть бути боржники та їх кредитори, які взяли ці зобов'язання, тобто страхувальником є той, хто бере на себе обов'язок сплати страхових внесків.

5. Першочерговим завданням страхування іпотеки є забезпечення всім учасникам захисту від майнових втрат, а також гарантування своєчасного та повного відшкодування збитків, пов'язаних із настанням страхових випадків під час придбання житла в кредит,

6. Іпотечне страхування спрямоване на полегшення становища банку, якщо позичальник виявляється неплатоспроможним, то придбана в кредит нерухомість, яка перебуває в заставі у банку, вилучається і продається, а якщо грошей від продажу заставленої нерухомості недостатньо для покриття всіх збитків банку, то їх, як і упущену вигоду, може компенсувати страховка.

7. Титульне страхування захищає майнові інтереси страхувальника, пов'язані з втратою чи обмеженням майнових прав позичальника за договором про пайову участь у будівництві нового житла (первинний ринок) і страхування ризику оскарження третіми особами майнових прав страхувальника на нерухомість у судовому порядку (вторинний ринок житла).

8. Стратегічні альянси за участі страхових компаній та банків виникають у зв'язку з можливістю значного розширення кожним із суб'єктів клієнтської бази, диверсифікації капіталу, підвищення норми прибутковості інвестиційних ресурсів, необхідністю акумулювати всі грошові потоки в одній системі та можливість одночасного надання клієнтам повного спектра банківських та страхових послуг.

9. Стратегічним напрямом взаємодії страхових компаній та банків в Україні є запровадження спільних технологій продажу фінансових (страхових та банківських) послуг на вітчизняному ринку, тобто створення фінансового супермаркету для клієнта. Фінансові супермаркети дають можливість клієнтам отримувати повний спектр високоякісних послуг, що надаються установами однієї системи, які не на формальному рівні несуть повну відповідальність за надані послуги, мінімізують їх витрати у сфері страхування (за придбання повного пакета послуг банк і страховик можуть робити значні знижки тощо).

Навчальний тренінг

Основні терміни і поняття

Страхування депозитів; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; кредитний ризик; страхування кредитів; майнове страхування; страхування на користь третьої особи; форми страхування: делькредерна, заставна; страхування довіри; ре-гресна вимога; гарантія; бенефіціар; гарант; страхова, фінансова гарантія; страхування: іпотеки, титулу, прав власності; фінансовий супермаркет.

Частина IV. СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Розділ 12.СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
12.1. Необхідність, зміст і структура страхування цивільної відповідальності
12.2. Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Повноваження МТСБУ (ст. 40)
Фінансове забезпечення діяльності МТСБУ (ст. 42)
Централізовані страхові резервні фонди МТСБУ (ст. 43)
Встановлення франшизи
Умови дострокового припинення дії договору
Визначення розміру страхових платежів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru