Страхування - Базилевич В.Д. - Типи договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Цей Закон встановлює обов'язковий ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у розмірі 25 500 грн на одного потерпілого.

У разі коли загальний розмір збитків (шкоди) за одним страховим випадком перевищує п'ятикратний ліміт відповідальності страховика, відшкодування кожному потерпілому пропорційно зменшується. Наприклад, якщо шкода, заподіяна майну семи потерпілих від одного страхового випадку, оцінюється в 200 000 грн, то максимальний ліміт відповідальності - 127 500 грн (25 500 грн o 5) буде розподілено між усіма по-страждалими рівномірно (за умови, що їх збитки рівні) і становитиме 18,214 тис. грн.

Обов'язковий ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих^ встановлюється у розмірі 51 000 грн на одного потерпілого.

Якщо виплачена сума відшкодування за чинним договором перевищила сумарний ліміт відповідальності страховика (76 500 грн), дія договору може бути припинена в односторонньому порядку з ініціативи страховика. У цьому випадку страховик зобов'язаний письмово повідомити страхувальника протягом 24 годин. Договір при цьому вважається дійсним протягом 10 календарних днів з дня надсилання повідомлення стосовно припинення дії договору.

Якщо договір страхування був підписаний на індивідуальних умовах, то ліміти відповідальності страховика можуть бути вищими.

Розміри лімітів відповідальності страховика повинні переглядатися Уповноваженим органом відповідно до змін рівня інфляції та індексу споживчих цін (ІСЦ).

Пільги у страхуванні для певних категорій громадян. Закон "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" звільняє від обов'язкового страхування цього виду відповідальності на території України учасників бойових дій, що визначені Законом, інвалідів І групи, які особисто керують транспортними засобами. Збитки від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим законом.

Закон надає пільги страхувальникам пенсіонерам - громадянам України та інвалідам II групи, учасникам війни, по-страждалим від Чорнобильської катастрофи особам, віднесеним до І та II категорій, які особисто керують транспортними засобами з робочим двигуном до 2500 куб. см включно, встановлюючи норми страхових платежів за договорами в розмірі 60 % розміру базового платежу з урахуванням коригувальних коефіцієнтів, наведених у цьому Законі.

Типи договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Закон визначає три типи договорів страхування цивільно-правової відповідальності залежно від умов, на яких ці договори укладаються:

o типу І - за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації транспортного засобу, визначеного в договорі страхування, будь-якою особою, яка його експлуатує на законних правах;

o типу II - страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації будь-якого транспортного засобу або одного з транспортних засобів, зазначених у договорі, особою, вказаною в договорі страхування;

o типу III - страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації транспортного засобу, визначеного в договорі страхування, або однієї з осіб, зазначених у договорі.

Відмінність між трьома типами договорів полягає в тому, що в І типі договору застрахованою є відповідальність будь-якої особи, котра експлуатує зазначений у договорі транспортний засіб на законних підставах, тоді як у II типі договору страхується відповідальність тільки однієї особи, вказаної у договорі страхування, але за умови, що вона може експлуатувати будь-який із транспортних засобів, вказаних у договорі, а в III типі договору визначається один транспортний засіб, який може експлуатуватись однією з осіб, зазначених у договорі.

Закон надає страхувальнику право вибору страховика для укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності і забороняє відмову страховика в укладанні такого договору на умовах, зазначених у п. 15.3 ст. 15 цього Закону (договір III типу).

Страхове відшкодування на території України
Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілого в результаті ДТП (ст. 23)
Відшкодування у зв'язку зі смертю потерпілого (ст. 27)
Відшкодування шкоди, заподіяної майну потерпілого внаслідок ДТП (ст. 28)
Відшкодування у зв'язку з фізичним знищенням транспортного засобу (ст. 30)
Відшкодування у зв'язку з пошкодженням дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей чи їх фізичним знищенням (ст. 31)
12.3. Страхування професійної відповідальності
12.4. Страхування відповідальності суб'єктів господарювання - джерел підвищеної небезпеки
Обов'язки страхувальника при настанні страхового випадку
12.5. Страхування інших видів відповідальності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru