Страхування - Базилевич В.Д. - 33.3. Роль держави в організації страхування міжнародних торговельних операцій

Необхідно зазначити, що провідна роль у страхуванні міжнародних торгових операцій у розвинених країнах належить державним установам та приватним страховим компаніям, які користуються державною підтримкою. Серед них слід особливо відзначити Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії та Японську компанію страхування експорту та інвестицій (Nippon Export and Investment Insurance - (NEXI)) та Експортно-імпортний банк США (Ex-Im Bank). У Великій Британії операції торгового страхування забезпечуються Відділом гарантій експортних кредитів при Міністерстві торгівлі та промисловості - ECGD (Export Credits Guarantee Department), у США - Ексімбанком - ЕХІМ Bank (Export-Import Bank), в Німеччині - HERMES та у Франції - COFACE.

Можна назвати такі причини здійснення перестрахування державою.

o У більшості випадків страховикам необхідно сплачувати великі суми страхових компенсацій, тобто страховик повинен мати у розпорядженні необмежені ресурси для покриття збитків.

o Необхідність проведення міжнародних переговорів на національному рівні.

o Торгове страхування може розглядатись як один із найефективніших засобів стимулювання зовнішньої торгівлі на рівні країни.

Основними типами страхування в межах торгового є:

o страхування експортних кредитів;

o страхування кредитів покупця;

o торгове страхування для виробників;

o страхування експортних кредитів для малого та середнього бізнесу;

o страхування іноземних позик, що були отримані для фінансування діяльності, пов'язаної з експортом;

o страхування іноземних інвестицій;

o страхування експортних рахунків;

o страхування експортних гарантій;

o страхування попередньої оплати імпорту.

Страхування експортних кредитів

o Страхування експорту готової продукції та експортної посередницької діяльності. Цей вид страхування покриває збитки, які виникли в результаті неможливості здійснювати експортну або посередницьку діяльність внаслідок:

- форс-мажорних обставин, таких як війна, революція, імпортні обмеженні або заборони, тероризм або природні катастрофи;

- банкрутства контрагента (імпортера).

Такий вид страхування також покриває збитки в результаті неможливості отримати платіж експортером після здійснення поставки у зв'язку з виникненням зазначених вище обставин.

Схематично дія цього виду страхування представлена на рис. 33.5.

o Страхування експорту ліцензій. Страхування ліцензування інтелектуальної власності, започатковане в жовтні 2003 р., покриває збитки, які виникають за експорту патентів, ноу-хау, авторського права та ін. у результаті неможливості отримати ліцензійні платежі, такі як роялті, через форс-ма-жорні обставини, такі як війна, або банкрутство, або затримка платежу контрагентом (рис. 33.6).

Страхування кредитів покупців (рис. 33.7) покриває можливі збитки національних комерційних банків, які видають позики іноземним покупцям для придбання товарів та послуг, що виробляються національними виробниками. Причинами, які призводять до збитків національних банків, є неможливість

Страхування експортних кредитів

Страхування позики покупця

отримати повернення кредитів внаслідок війни, революції, введення валютних обмежень, призупинення можливостей репатріації прибутків або форс-мажорних обставин, таких як природні катастрофи та ін., а також внаслідок банкрутства та дефолту імпортера.

Необхідно також зауважити, що національні комерційні банки надають позики іноземним імпортерам за підтримки державних органів, які забезпечують реалізацію заходів, спрямованих на стимулювання експорту. Зокрема в Японії є спеціальний банк, який називається Японський банк міжнародного співробітництва (Japan Bank for International Cooperation).

Приклад

Проект будівництва заводу з виробництва добрив у Омані / Сохар.

Проект з будівництва заводу з виробництва добрив у Промисловій портовій зоні Сохар (Sohar Industrial Port Area) з щоденною потужністю виробничих потужностей 3500 т. Ініціатором проекту є "Сухал Бахван Груп" (Suhail Bahwan Group) - один із найбільших конгломератів в Омані, а підрядником - "Мітсубіші Хеві Індустрі" (Mitsubishi Heavy Industries Ltd.) у

співробітництві з "Сожітс корпорейшин" (Sojitz Corporation). Оскільки Оман стимулює розвиток промисловості на основі наявних у країні газових ресурсів, то це проект є одним із найбільших та найважливіших з тих, що здійснюється керівництвом Оману, з погляду співвідношення витрат газових ресурсів на одного зайнятого. Загальний бюджет проекту становить 46 млрд дол. США, що надаються Японським банком міжнародного співробітництва та комерційним банком. Розмір страхування, що забезпечується NEXI, становить 23 млрд дол. (частина позики, що надається комерційним банком).

Страхування експортних кредитів
Торгове страхування для виробників
Страхування експортних кредитів для малого та середнього бізнесу
Страхування іноземних інвестицій
Страхування експортних рахунків
Страхування експортних операцій
Висновки
Навчальний тренінг


© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru