Географія - Гілецький Й. Р. - Демографічна проблема

Виникнення і суть глобальних проблем людства

Усі глобальні проблеми людства умовно можна об'єднати у дві групи. До першої групи належать ті, що стосуються взаємовідносин усередині людської спільноти. Передусім, це проблема збереження миру й відвернення загрози світової війни, подолання економічної відсталості бідних країн, ліквідація небезпечних хвороб, боротьба проти наркоманії, тероризму, злочинності, демографічна. До другої належать проблеми, які є результатом кризи взаємовідносин між суспільством і природою. Сюди входять екологічна, сировинна, енергетична, продовольча, освоєння Світового океану, космосу.

Найважливіші проблеми сучасності

Проблема війни і миру

Проблема необхідності збереження миру на Землі і відвернення загрози ядерної війни ще залишається глобальною проблемою номер один, хоч дещо втратила колишню гостроту.

У світі не припиняються воєнні дії, що є причиною міжнародної напруги

Глобальне протистояння змінилося збільшенням різного роду конфліктів локального характеру з приводу територіальних, етнічних, релігійних суперечностей, що можуть перетворитися на регіональні чи глобальні конфлікти (конфлікти в кавказькому регіоні Росії, в Африці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії, Афганістані, . колишній Югославії та ін.).

Дуже велику небезпеку в наші дні становить проблема міжнародного тероризму, яка може спровокувати різні конфлікти (терористичний акт в США у вересні 2001 р. і військові дії проти терористичної організації "Аль-Каїда" в Афганістані, війну США проти диктаторського режиму в Іраку). Тому, деякі дослідники відносять міжнародний тероризм до розряду нових глобальних проблем.

Демографічна проблема

Демографічна проблема загалом полягає у несприятливій для економічного розвитку динаміці змін кількості населення у його віковій структурі. Ця проблема проявляється по-різному в країнах, що розвиваються, у розвинутих, а також постсоціалістичних країнах.

Особлива гострота глобальної демографічної проблеми зумовлена тим, що понад 80 % приросту світового населення припадає на країни, що розвиваються. У країнах, що розвиваються, намітилося значне зниження народжуваності. Майже удвічі скоротилися темпи приросту в розвинутих країнах, у країнах з перехідною економікою намітилась тенденція звуженого відтворення населення, а в країнах Центральної і Східної Європи, Росії, Грузії воно залишилося практично на колишньому рівні.

Процес СТАРІННЯ НАЦІЇ є характерним для більшості найрозвинутіших країн світу

Інший аспект демографічної проблеми проявився у постіндустріальних країнах, які перейшли у фазу простого і навіть звуженого відтворення населення.

У цілому середньорічні темпи приросту світового населення постійно сповільнюються: від 2 % у 1960-1965 рр. до 1,3 % у 2000-2005 рр.

Однак уповільнення темпів практично не означає зниження гостроти світової демографічної ситуації в перші десятиліття XXI ст.

Головним завданням світової демографічної політики у наш час стає сприяння поліпшенню економічних і соціальних умов життя в країнах, що розвиваються та з перехідною економікою.

Проблема подолання бідності і відсталості

У сучасному світі бідність і відсталість характерні передусім для країн, що розвиваються, де проживає майже 2/3 населення Землі. Тому цю глобальну проблему часто називають проблемою подолання відсталості країн, що розвиваються.

Відстають ці країни за рівнем їхнього соціально-економічного розвитку, що характеризується жахливими масштабами бідності.

Головний шлях розв'язання проблеми подолання відсталості країн, що розвиваються,— проведення корінних перетворень у всіх сферах їхнього життя і діяльності (індустріалізація, удосконалення аграрних відносин, реформа освіти, поліпшення системи охорони здоров'я, проведення раціональної демографічної політики, вирішування проблем зайнятості). Багато країн, що розвиваються (особливо найменш розвинуті), не можуть цілком змінити своє становище без міжнародного сприяння. Воно здійснюється, насамперед, за лінією офіційної допомоги в розвитку з боку розвинутих, країн.

Досягнення науково-технічного прогресу обходять стороною багато країн, що розвиваються

Проблема подолання бідності і відсталості
Продовольча проблема
Екологічна проблема
Енергетична і сировинна проблеми
Проблема освоєння ресурсів Світового океану
ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН СВІТУ
КРАЇНИ ЄВРОПИ Й АЗІЇ
Німеччина
ЕГП
Населення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru