Географія - Гілецький Й. Р. - Промисловість

З середини 1980-х рр. в Росії відбувалося постійне зниження темпів економічного росту. Обсяг (ВНП) скоротився більше ніж на 30 %. Частка Росії у світовій економіці знизилася з 6,4 % у 1985 р. до 2,3 % у 2002 р. За ВВП на одну особу (11 100 дол. США на одну особу у 2005 р.) вона ще поступається багатьом постсоціалістичним країнам. Нафта, природний газ, метали і деревина становлять близько 80 % російського експорту, що ставить економічне зростання в залежність від коливань світових цін на сировину.

У структурі господарства переважає промисловість, особливо важка, та експортні галузі (видобуток нафти і газу, металургія, хімічна, лісова, деревообробна і целюлозно-паперова).

Помітно вплинули на промисловість Росії зміни у її територіальній структурі, які обумовлені тим, що будівництво нових підприємств здійснювалося переважно у східних малоосвоєних районах.

Промисловість

Паливна промисловість займається видобутком усіх видів мінерального палива, серед яких 2/3 становить нафта і природний газ.

Західносибірська тайга. Волга

Найбільше вугілля видобувають у Кузнецькому та Печорському басейнах, а для потреб регіонів — у Підмосковному, Кансько-Ачинському, Іркутському. До 40 % вугілля видобувають відкритим способом.

Нафту і газ видобувають у Західносибірському та Волго-Уральсько-му нафтогазоносних басейнах, на Північному Кавказі, Європейській Півночі, острові Сахалін.

Найбільші центри переробки нафти (Ярославль, Кіриші, Уфа, Омськ та ін.) значною мірою орієнтуються на райони споживання нафтопродуктів. Сировина доставляється до них розгалуженою системою нафтопроводів.

У Росії діє понад 1000 електрогенеруючих підприємств. Потужність усіх електростанцій становить близько 200 млн кВт. Близько 70 % електроенергії виробляють теплові станції, які орієнтуються як на споживача у центральних районах Європейської частини Росії, на Уралі, так і на паливо (у районах видобутку палива). Атомні електростанції, які сконцентровані переважно у європейській частині Росії, дають понад 12 % електроенергії.

Близько 20 % виробництва електроенергії в Росії продукують ГЕС. Основу гідроенергетики становить Волго-Камський каскад ГЕС, а в азіатській частині Росії — Ангаро-Єнісейський каскад.

Металургійний комплекс зосереджений на Уралі (Магнітогорськ, Нижній Тагіл), у Центрі (Липецьк, Тула, Череповець, Старий Оскол) і Західному Сибіру (Кузнецьк). Урал використовує головним чином довізну (із Казахстану) залізорудну сировину. Металургійні заводи Центру використовують залізну руду Курської магнітної аномалії.

Кольорова металургія важких металів орієнтується, в основному, на сировину і представлена нікелевими заводами на Уралі (Мончегорськ, Орськ), у Східному Сибіру (Норильськ), підприємствами з виплавки міді на Уралі (Красноуральськ, Ревда, Мідногорськ), свинцю і Цинку — на Північному Кавказі (Владикавказ), цинку (Челябінськ, Бєлово), олова (Новосибірськ). Алюміній виплавляють у районах виробництва дешевої електроенергії — Волхов, Кандалакша, Волгоград, Красноярськ, Братськ, Абакан. Значну роль відіграє видобуток золота й алмазів у Східному Сибіру і на Далекому Сході.

Серед галузей машинобудування в Росії добре розвинуте автомобілебудування (виробництво автобусів, вантажних і легкових автомобілів). Основними центрами є Москва, Нижній Новгород, Павлово, Тольятті, Набережні Човни, Міас та ін. Росія є однією з провідних авіабудівних держав світу. Центрами авіабудування є Нижній Новгород, Ростов, Саратов, Самара, Казань.

Сільськогосподарське машинобудування охоплює виробництво зернозбиральних комбайнів (Ростов-на-Дону, Таганрог, Омськ, Красноярськ) та іншої техніки. За виробництвом верстатів Росія посідає одне із провідних місць у світі.

Росія має сприятливі передумови для розвитку багатьох галузей хімічної промисловості, як основної або неорганічної, так і органічної хімії.

Росія посідає провідне місце з виробництва мінеральних добрив, перш за все фосфорних та азотних із власної сировини. Виробництво калійних добрив орієнтується виключно на сировину і розміщене на Уралі (Солікамськ і Березняки).

Хімія органічного синтезу в Росії охоплює виробництво хімічних волокон, синтетичного каучуку, а з нього гуми, гумових виробів, шин, пластмасових виробів, полімерних матеріалів.

Одним із найстаріших у структурі промисловості Росії є лісовиробни-чий комплекс. Росія разом із США посідають провідні місця у світі за заготівлею лісу. У теперішній час деревообробна промисловість добре розвинута на Уралі, півночі європейської частини, почала розвиватись на півдні Сибіру і Далекого Сходу. Там формуються великі лісопромислові комплекси, в яких задіяна повна переробка сировини та її відходів.

Легка промисловість — це традиційно важлива галузь промисловості Росії. Однак останнім часом, обсяги виробництва у цій галузі суттєво знизилися. Провідною галуззю легкої промисловості є текстильна, а в структурі текстильної промисловості — бавовняна, вовняна, шовкова і лляна. Розвинуті також трикотажна, швейна, галантерейна і шкіряно-взуттєваґ промисловості, які концентруються в найбільших містах Росії — Москві, Санкт-Петербурзі та ін.

Сільське господарство
Транспорт
Японія
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru