Географія - Гілецький Й. Р. - Транспорт

Єгипет належить до країн, що розвиваються. За розмірами ВНП (247 млрд дол. США) — це економічно найпотужніша країна Північної Африки, на неї припадає 1/3 сукупного ВНП всіх арабських країн. У структурі ВНП на приватний сектор економіки припадає 70 %. Основна увага приділяється розвитку імпортозаміщуючих галузей промисловості та розвиток туризму. Серйозна макроекономічна проблема — велика зовнішня заборгованість країни — 31 млрд дол. США. У системі міжнародного поділу праці Єгипет спеціалізується на виробництві нафтопродуктів, бавовни, текстилю, одягу та послугах у сфері туризму і транспорту. Промисловість у структурі ВНП становить 32 %, сільське господарство — 17 %. В Єгипті реалізується проект "Нова долина", який передбачає розширити поливні землі на 1,4 млн га.

Промисловість

Передумовами розвитку видобувної, металургійної і хімічної галузей промисловості Єгипту є власні мінеральні ресурси, сільськогосподарське виробництво, яке дає сировину для розвитку легкої і харчової промисловості. Розвиваються нові галузі — машинобудівна і електротехнічна.

У структурі промисловості важливе місце посідає видобувна галузь, яка охоплює видобуток нафти (45 млн т), газу, рудних корисних копалин, зокрема залізних руд та хромових руд, що є базою для розвитку чорної металургії. Розвивається видобуток хімічної сировини, зокрема фосфоритів, які сприяють виробництву фосфатних добрив. Є значні запаси цементної сировини.

На річці Ніл збудована найбільша в Африці Асуанська ГЕС (2,1 млн кВт). У країні працює ряд великих ТЕС, які використовують мазут і природний газ.

Розвиваються чорна і кольорова металургія, однак необхідного для їхнього функціонування власного кам'яного і коксівного вугілля країна не має і змушена його імпортувати. Машинобудування спеціалізується на виробництві суден та їх ремонті, автобудуванні, випуску мопедів, велосипедів і транспортного обладнання.

Важливе місце в структурі промисловості посідають галузі основної або неорганічної хімії, представлені виробництвом азотних і фосфатних добрив. Розвитку коксохімічної промисловості сприяє виробництво кислот та азотних добрив. Розвивається також виробництво каустичної соди і, в останні роки, налагоджено виробництво фармацевтичних виробів і хімічних волокон (Суец, Асуан). Важливе значення має цементна промисловість (Хелуан, Александрія).

Найважливішою галуззю промисловості є легка, особливо текстильна (бавовняна, шовкова, вовняна). Розвивається швейна і взуттєва промисловість. Харчова промисловість (борошномельно-круп'яна, цукрова, тютюнова, плодоовочеконсервна та ін.) переробляє традиційні для Єгипту сільськогосподарські культури. Велике значення мають традиційні ремесла: гончарство, килимарство, обробка шкір, ткацтво, ювелірна справа, виробництво сувенірів.

Сільське господарство

У сільськогосподарському користуванні перебуває тільки 4 % земель Єгипту, і всі вони припадають на ріллю. Завдяки зрошуванню землеробство цілорічне. Власними продуктами харчування країна забезпечує себе тільки на 40 %, решта — імпортується.

Більшість посівних площ зайняті зерновими культурами. На зрошуваних землях вирощують рис, пшеницю, сорго, просо, кукурудзу, бобові, а також овочі, маслини, цитрусові та цукрову тростину. У пустельних оазисах культивують фінікову пальму. Найважливіша технічна культура — бавовна (річний збір — 0,5 млн т). Довговолокниста бавовна, вирощена в Єгипті, вважається найякіснішою у світі (перше місце у світі зі збору).

Тваринництво в Єгипті є провідною галуззю господарства в пустельних районах, але розвинене слабо через нестачу пасовищ і кормових ресурсів.

Суєцький канал. Для Єгипту характерна висока народжуваність

Воно розвивається екстенсивним шляхом і є, як правило, низькопродуктивним. Єгиптяни розводять велику рогату худобу, буйволів, верблюдів, віслюків, овець та кіз. У країні розвинене бджільництво, тут виробляють щорічно до 10 тис. т меду.

Транспорт

Особливості географічного розміщення Єгипту визначають оптимальні можливості для розвитку всіх видів транспорту. Для зміцнення міжнародних зв'язків найбільше значення відіграє морський транспорт, у середині країни — залізничний (4955 км), автомобільний (64 000 км), річковий (довжина водних шляхів — 3500 км). Особливе транзитне значення для Єгипту має контроль над Суецьким каналом (довжина — 161 км, ширина — 150 м, глибина — 18 м), завдяки якому значно зменшується час проходження вантажів з Європи до країн Азії та Східної Африки. У країні діє 14 аеропортів, найбільший — у Каїрі.

Зовнішньоекономічні зв'язки

Єгипет має виражене від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі. У 2000 р. експорт становив 7300 млн дол. США, імпорт — 17 000 млн дол. Основними торговельними партнерами є США, Німеччина, Італія.

Головні предмети експорту сира нафта і нафтопродукти, металовироби, бавовна-сирець, бавовняна пряжа, трикотажні вироби, рис, фрукти. Єгипет імпортує зерно, лісоматеріали, промислові вироби, озброєння.

Зовнішньоекономічні зв'язки
АВСТРАЛІЯ
ЕГП
Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru