Географія - Гілецький Й. Р. - ЕГП

Площа — 7,7 млн км2. Населення — 20,3 млн осіб.

Держава у складі Співдружності — шість штатів і дві території. Столиця — Канберра.

ЕГП

Австралія (Австралійський Союз) — єдина країна у світі, яка займає цілий материк. Австралія розташована на південний схід від Євразії. Вона омивається водами Тихого та Індійського океанів. Головна риса економіко-географічного положення Австралії — ізольованість, віддаленість від інших материків. Технічний прогрес на транспорті і в засобах зв'язку "близив" її з іншими континентами. Позитивного значення набуває відносна близькість Австралії до країн Південно-Східної і Східної Азії та Океанії. За розмірами території країна посідає шосте місце у світі після Росії, Канади, Китаю, США та Бразилії. Із заходу яа схід територія Австралії простягнулася на 4,4 тис. км, а з півночі на південь — на 3,1 тис. км.

Австралія — економічно високорозвинена країна. За абсолютними розмірами ВНП вона входить до групи перших 15 країн світу. Водночас у світовому поділі праці вона має аграрно-сировинну спеціалізацію.

Австралія є членом ООН, Організації економічного співробітництва і розвитку та інших світових і регіональних організацій.

Населення

Сучасне населення Австралії сформувалось за рахунок емігрантів. До початку європейської колонізації на материку проживало близько 300 тис. аборигенів, а зараз їх кількість становить понад 150 тис. осіб. Вони належать до австралоїдної раси і етнічно не утворюють єдиного цілого. Аборигени поділяються на багато племен, які розмовляють різними мовами.

Після Другої світової війни Австралія прийняла багато так званих "переміщених осіб", а також вихідців з європейського півдня і сходу — італійців, югославів, греків тощо. Серед них було понад 20 тис. українців. За останній час частина іммігрантів у прирості населення складає 40 %. В останні десятиліття країна потерпає від зростаючих темпів нелегальної імміграції з країн Південно-Східної і Східної Азії.

Населення по території країни розміщується дуже нерівномірно. Основні райони найбільшої густоти сконцентровані на сході і південному сході, південному заході та півдні. Тут густота населення складає 25—50 осіб на 1 км2, а решта території заселена дуже слабо (густота не досягає і однієї особи на 1 км2). В окремих внутрішніх пустельних районах Австралії населення відсутнє. В останні десятиліття відбуваються зрушення в розміщенні населення країни, завдяки відкриттю нових родовищ корисних копалин ца півночі та півдні. Австралійський уряд заохочує переміщення населення в центр материка, до слабоосвоєних районів.

За рівнем урбанізації Австралія посідає одне з перших місць у світі — 90 %. Серед міських поселень Австралії виділяють три групи міст: по-перше, це невеличкі гірничі міста, які розкидані по всьому континенту і є його невід'ємною рисою; по-друге, це столиці штатів, які виконують не тільки адміністративні та політичні функції, але й економічні, комерційні, наукові, культурні; по-третє, це середні за розмірами центри, які виникли поруч зі столицями, прийнявши на себе функції центрів різних галузей промисловості.

Структура зайнятості Австралії типова для постіндустріальних країн. Так, у сільському господарстві зайнято — 3,6 %, у промисловості — 26,4 %, у сфері послуг — 70 %. У 2005 р. безробіття становило близько 5 %.

Природні умови і ресурси

При 0,3 % світового населення Австралія має 5,8 % земної поверхні. Тому її забезпеченість природно-ресурсним потенціалом у 20 разів вища за середню у світі, насамперед мінеральними

ресурсами. Відкриття нових родовищ вивели країну на провідні позиції у світі за запасами та видобутком залізних і свинцево-цинкових руд, бокситів.

Найбільші родовища кам'яного вугілля, нафти та газу розташовані у східній частині Австралії. У західній і північній частині країни є поклади рудної сировини: заліза, нікелю, поліметалів, золота, срібла, міді, мангану. Поклади бокситів зосереджені на півострові Кейп-Йорк і у північно-східній частині Північної території. За винятком нафти країна повністю забезпечує свої потреби основними видами сировини для промисловості.

60% території Австралії займають безстічні області. Річкова мережа найгустіша на о. Тасманія. Найповноводніша річка країни — Муррей з притоками Дарлінґ і Маррамбіджі. Річки, що стікають зі східних схилів Великого Вододільного хребта, короткі та досить повноводні. Річки центральної Австралії не мають постійного стоку. Більшість озер країни, як і річок, характеризуються майже виключно дощовим живленням. Вони не мають ні постійного рівня, ні стоку. Улітку озера пересихають і являють собою неглибокі солончакові западини.

Лісові ресурси Австралії незначні. Території, укриті лісом, у тому числі скреби, становлять близько 18 % всієї площі країни. Під впливом господарської діяльності рослинність надзвичайно видозмінилась.

Країна за рельєфом — велике плато, увігнуте в центральній частині та при-підняте на краях. Гори займають 5 % території. У центрі розміщена велика западина — Центральна низовина — найпосушливіший район Австралії.

Північна та північно-східна частини країни розташовані в тропічному кліматичному поясі. Найбільшу частину Австралії займає пояс субтропічного клімату. Лише крайній південь входить у пояс помірного клімату. Австралія відома як посушливий материк, проте території з достатньою кількістю опадів становлять 1/3 всієї площі. У посушливих районах є значні запаси підземних вод.

Унікальні природні ландшафти Австралії та чудові пляжі її східного узбережжя є підставою для стрімкого розвитку екологічного, відпочинкового і спортивного (дайвінг, яхтінг, віндсерфінг) туризму.

Населення
Природні умови і ресурси
Загальні риси господарства
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Зовнішньоекономічні зв'язки
ЛІТЕРАТУРА
ПЕРЕДМОВА
ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru