Географія - Олійник Я.Б. - ПЕРЕДМОВА

Вступні іспити з географії абітурієнти складають переважно при вступі на географічні та економічні спеціальності вищих навчальних закладів. Крім того, деякі навчальні заклади і факультети природничого чи гуманітарного профілю, наприклад геологічні, міжнародних відносин, міжнародного туризму тощо, періодично теж вводять вступні іспити з географії, їх завдання — відбір для навчання найбільш підготовлених і ерудованих випускників середніх загальноосвітніх шкіл. Географія в цьому відношенні є ідеальною дисципліною для перевірки загального інтелектуального рівня абітурієнтів, оскільки містить комплексні знання.

Вступний іспит з географії, як і з інших предметів, проводиться за програмою для вступників до вищих навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки (подається в цьому посібнику). Це видання найповніше враховує сучасний етап розвитку географії і практично є оглядом усіх знань, які одержує з географії учень протягом навчання в середній загальноосвітній школі. В географії, особливо в її економіко-географічному секторі, відбуваються постійні зміни. Виникають нові держави, формуються і розпадаються міждержавні утворення, одні регіони занепадають, а інші починають швидко розвиватися тощо. Все це в максимально можливому вигляді знайшло відображення в цьому посібнику на момент Його написання.

Автори свідомо вирішили не включати до посібника контрольні запитання, завдання і вправи, бо приймаючи упродовж багатьох років вступні іспити з географії у різних вищих навчальних закладах нашої країни, пересвідчилися, що вони часто-густо сприймаються абітурієнтами як запитання білетів. Тому, побачивши в екзаменаційних білетах зовсім інші запитання, абітурієнти в багатьох випадках виявляються психологічно не готовими до миттєвої перебудови в умовах стресової ситуації. Автори вважають, що абітурієнт мусить бути готовий до будь-якого запитання білетів, утому числі й додаткових, заданих екзаменаторами в процесі відповіді в усній формі.

Абітурієнтам необхідно пам'ятати, що усний іспит з географії передбачає виявлення знань і уміння показати необхідні об'єкти, явища, процеси на стінних географічних картах різного змісту, що знаходяться в аудиторії. (Складаючи письмовий вступний іспит з географії, вони в більшості випадків працюють з контурними картами, на які наносять необхідні об'єкти.) Тому абітурієнт повинен вільно орієнтуватися за географічними картами. Реальний іспит з географії відбувається з використанням стінних фізичних, економічних і політико-адміністративних карт. Отже, працюючи зданим посібником, необхідно постійно знаходити згадані в ньому об'єкти і явища на картах географічного атласу.

Для того, щоб підготуватися до усного чи письмового іспиту з географії при вступі до вищих навчальних закладів, необхідно:

— опанувати конкретний матеріал цього посібника, постійно знаходячи згадувані в ньому географічні об'єкти і явища на картах атласу;

— засвоїти необхідний мінімум географічної номенклатури і цифрових даних;

— вміти вільно орієнтуватися за фізичними, економічними та політико-адміністративними картами різного масштабу і змісту. Швидко знаходити на них різні об'єкти;

— знати особливості й закономірності взаємодії природи і суспільства, її наслідки та регіональні відміни;

— добре знати природу, населення, господарство, соціально-економічні й екологічні проблеми, особливості територіальної диференціації своєї країни, її роль і місце серед інших країн Європи і світу;

— знати актуальні міжнародні події та проблеми, їхні регіональні особливості, розміщення та характер соціально-економічного розвитку найбільших країн світу та їх об'єднань;

— вміти складати комплексні фізико та економіко-географічні характеристики певних територій, їхні порівняльні характеристики;

— виробляти в собі здатність, на основі матеріалу посібника, чітко і логічно давати послідовні короткі відповіді на поставлені запитання, супроводжуючи їх показом найважливіших географічних об'єктів на карті.


ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ
1. ПЛАН МІСЦЕВОСТІ
1.1. Поняття про план місцевості
1.2. Горизонт. Сторони горизонту
1.3. Способи орієнтування на місцевості. Вміння користуватися компасом
1.4. Азимут
1.5. Масштаб та його види
1.6. Абсолютна і відносна висоти точок місцевості
1.7. Використання планів у практичній діяльності людей
2. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru