Загальне землезнавство - Олійник Я.Б. - ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Багров М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г. Землезнавство. — К.: Либідь, 2000. — 464 с.

2. Олійник Я.З., Федорищак Р.Л., Шищенко П.Т. Загальне землезнавство. — К.: Знання-Прес, 2003. — 247 с.

Рекомендована додаткова література

1. Геренчук К.Л., Боков В.А., Черванев И.Т. Общее землеведение. — М.: Высш. пік., 1984. — 256 с.

2. Калесник С.В. Основы общего землеведения. — М.: Учпедгиз, 1955. — 472 с.

3. Медина B.C. Основи загального землезнавства. — К.: Вища шк., 1974. — 230 с.

4. Мильков Ф.Н. Общее землеведение. — М.: Высш. шк., 1990. —236 с.

5. Судакова С.С. Общее землеведение. — М.: Недра, 1987. — 326 с.

6. Федорищак Р.П. Загальне землезнавство. — К.: Вища шк., 1995. — 224 с.

7. Шубаев Л.П. Общее землеведение. — М.: Высш. шк., 1969. —348 с.

ВСТУП
1. НАУКОВІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕРОБСТВА
1.1. Фактори життя рослин і закони землеробства
1.2. Шляхи регулювання факторів життя сільськогосподарських культур
1.2.1. Родючість ґрунту, його відтворення й оптимізація умов життя рослин
1.2.2. Світловий режим
1.2.3. Водний режим ґрунту та його регулювання
1.2.4. Повітряний режим ґрунту
1.2.5. Тепловий режим ґрунту
2. БУР'ЯНИ ТА ЗАХОДИ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ВІД НИХ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru