Загальне землезнавство - Олійник Я.Б.


За змістом підручник відповідає програмі навчального курсу "Загальне землезнавство" для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У підручнику на системній основі розглядаються загальнопланетарні властивості Землі, висвітлюються найважливіші наукові дані про будову літосфери, атмосфери, гідросфери та біосфери. Детально розглядається структура географічної оболонки. Аналізуються антропогенні зміни довкілля та сучасні екологічні проблеми людства.

Для викладачів, аспірантів, студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У підручнику відображена історія географічних відкриттів і досліджень, що робить його цікавим також для вчителів загальноосвітніх шкіл, широкого кола читачів.

ВСТУП

Глава 1. ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ВІДКРИТТІВ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Глава 2. ЩО І ЯК ВИВЧАЄ СУЧАСНА ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

Глава 3. ЗЕМЛЯ В КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Глава 4. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗЕМЛЮ

Глава 5. ЛІТОСФЕРА

Глава 6. АТМОСФЕРА

Глава 7. ГІДРОСФЕРА

Глава 8. БІОСФЕРА

Глава 9. СТРУКТУРА ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ

Глава 10. ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ

ЛІТЕРАТУРА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru