Землеробство - Гудзь В.П. - 2.6.4. Способи та строки внесення гербіцидів

Залежно від форми препаратів розрізняють способи внесення: обприскування, обпилювання, розсівання гранул або сумішей гербіцидів з мінеральними добривами, внесення тканевими змочувачами верхівок рослин, внесення з поливною водою при зрошенні (гербігація).

Строки внесення того чи іншого препарату залежать від властивостей культурних рослин та бур'янів, кліматичних і ґрунтових умов.

Розрізняють завчасне (влітку або восени), передпосівне (до сівби або садіння культурних рослин), передсходове (після сівби до появи сходів) і післясходове внесення гербіцидів по вегетуючих культурних рослинах і бур'янах.

Останнім часом впроваджують прогресивний спосіб внесення гербіцидів одночасно з висіванням культурних рослин (аценіт або примекстра при сівбі кукурудзи, ге-загард при сівбі соняшнику, овочів). При цьому на посівах просапних культур можна вносити препарати не на всю площу, а тільки стрічкою в захисну зону рядка шириною 20-35 см. Як показали дослідження, проведені в Національному аграрному університеті, Іситуті цукрових буряків та Інституті механізації та електрифікації сільського господарства (І. В. Веселовський, О. Н. Мельничук, З. М. Грицаєнко, С. П. Танчик, М. В. Тудель), стрічкове застосування ацеталу на кукурудзі та бетаналу і фюзиладу на цукрових буряках на 50-70% знижує витрати дефіцитних препаратів, зменшує їх токсичну післядію (в атразину) та загальну кількість токсичних речовин у ґрунті.

Обприскування може бути крупнокрапельним (діаметр крапель понад 500 мкм), звичайним (300-500 мкм), дрібнокрапельним (80-100 мкм) та аеразольним (1-30 мкм). При авіаобприскуванні середній діаметр крапель водних розчинів може бути від 80 до 280 мкм. Кількість води залежить від форми препарату та характеру його дії і становить від 300-500 до 250-400 л/га, а при авіаобприскуванні зменшується до 50-100 л/га.

Найефективніша обробка гербіцидами у безвітряну м'яку теплу погоду. Недоцільно застосовувати їх у посушливий період та у вітряну погоду, не перевищувати визначену норму рідини, щоб розчин не стікав з рослин на ґрунт.

Норма гербіциду залежить від ступеня забур'яненості та фази розвитку культури і бур'янів, ґрунтово-кліматичних та інших умов. Найбільшу токсичність гербіциди проявляють при температурі довкілля 18-24°С. Дія ґрунтових гербіцидів найкраща в помірно теплу погоду з температурою повітря 15-20°С та вологості ґрунту не менше ніж 20-22% польової вологоємкості.

2.6.5. Характеристика та застосування найбільш поширених гербіцидів

Розглядаючи третій, сучасний, етап застосування хімічних речовин, виділяють у ньому "покоління" гербіцидів, які синтезували вчені і виробляє промисловість. До гербіцидів першого "покоління" відносять похідні феноксикарбонових кислот (група 2,4-Д), нітрофеноли (ДНОК, нітрофен), похідні аліфатичних карбонових кислот (трихлорацетат натрію, далапон), дихлоральсечовина та деякі інші. Вони характеризуються досить високими нормами внесення, високою токсичністю тощо. Деякі з них уже заборонено застосовувати, інші скоро будуть замінені новими. Деякі з цих препаратів застосовують і до цього часу. Оскільки вони мають ряд істотних недоліків, то поступово замінюються іншими.

Препарати похідні триазину (симазин, примекстра, гезагард), фенілсечовини (дикопур, діурон, дозанекс, метурин), карбамінової та тіокарбамінової кислоти (еп-там, ерадикан, бетанал), аміди карбонових кислот (ацетал, нітоніт, дуал, пропанід) належать до другого "покоління". Деякі з них також високотоксичні, довго зберігаються в навколишньому середовищі і мають інші негативні ознаки.

Третім "поколінням" називають такі гербіциди, як лонтрел, тордон, фюзилад, тарга, набу, кусагард. Вони є високовибірковими, малонебезпечними для теплокровних тварин і людини, не накопичуються в об'єктах зовнішнього середовища.

До четвертого "покоління" відносять препарати похідні сульфонілсечовини: глін, гранстар, хармоній, тітус, карібу. Ці гербіциди, синтезовані в кінці 70-х - на початку 90-х років, дуже фітотоксичні при невисоких нормах внесення (7-40 г/га), характеризуються високою вибірковістю щодо культурних рослин та широким спектром дії проти бур'янів.

Поділ гербіцидів на "покоління" дещо умовне. Деякі автори останню групу - похідні сульфонілсечовини - відносять до п'ятого "покоління". Цей поділ певною мірою віддзеркалює процес добору нових гербіцидів, цілеспрямований синтез нових препаратів. Їх знаходять у різних класах та групах хімічних сполук.

У зв'язку з тим, що препарати окремих класів мають подібні хімічні, фізико-хімічні, фітотоксичні, токсичні та біологічні властивості, описуючи їх, будемо дотримуватися, де це можливо, класифікації за належністю до того чи іншого класу хімічних сполук (табл. 12).

Таблиця 12

Застосування найбільш поширених гербіцидів у посівах сільськогосподарських культур

Назва препарату

Норма витрати препарату, г, кг, л/га

Проти яких бур'янів

Спосіб та час оброблення

Зернові колосові

Амінна сіль 2,4-Д

1,2-1,3

Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни

Обприскування посівів від фази кущіння до виходу в трубку культури

Дикамерон

0,12-0,19

Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни

-//-

Діален Супер 464

0,5-0,7

-//-

-//-

Лонтрел 300

0,16-0,66

Однорічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д, та багаторічні коренепаросткові бур'яни

-//-

Монітор 750

0,013-0,026 + ПАР Генамін

0,4-0,6

Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни

-//-

Пума Супер

1,0

Однорічні злакові бур'яни (вівсюг, мітлиця, плос-куха, мишій)

Обприскування вегетую-чих бур'янів, починаючи з фази 2-го листка до кінця кущіння (незалежно від фази розвитку культури)

Ультра 720

0,7-1,2

Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни

Обприскування від фази кущіння до виходу в трубку культури

Кукурудза

Амінна сіль 2,4-Д

1,5

Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни

Обприскування у фазі 3-5 листків у культури

Аценіт А 880

2,0-3,5

Однорічні злакові та дводольні бур'яни

Обприскування ґрунту після сівби, але до появи сходів культури

Продовження табл. 12

Базис 75

0,02-0,025

Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни

Обприскування у фазі 2-5 листків у культури

Діамін Люкс

0,6-0,9

Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни

Обприскування посівів у фазі 3-5 листків у культури

Дуал Голд 960 ЕС

1,2-1,3

Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни

Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури

Екстрем

1,5-3,0

Однорічні злакові та дводольні бур'яни

Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури

Примекстра Голд 720 8С

2,5-3,5

-//-

-//-

Тітус 25

0,04 - 0,05 + ПАР Тренд 90

Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни

Обприскування посівів у фазі 1-7 листків у культури

Харнес

1,5-3,0

Однорічні злакові та дводольні бур'яни

Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури

Зернобобові культури

Гербітокс

0,5 (на посівах гороху)

Однорічні дводольні бур'яни

Обприскування у фазі 3-5 листків культури

Дуал Голд

1,2-1,6 (на посівах гороху і сої)

Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни

Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культур

Пантера

1,0-2,0 (на посівах сої)

Однорічні та багаторічні злакові бур'яни

Обприскування у фазі 2-4 листків у однорічних бур'янів або за висоти багаторічних 10-15 см (незалежно від фази розвитку культури)

Півот

0,5-1,0 (на посівах гороху та сої)

Злакові та однорічні дводольні бур'яни

Обприскування ґрунту до висівання, до сходів або після сходів у фазі 2-3 справжніх листків у гороху або 3-6 у сої

Селект 120

1,0-1,8 (на посівах гороху і сої)

Однорічні та багаторічні злакові бур'яни

Обприскування посівів за висоти однорічних бур'янів 3-5 см або 15-20 см багаторічних (незалежно від фази розвитку культури)

Тарга Супер

1,0-3,0 (на посівах сої)

Однорічні та багаторічні злакові бур'яни

-//-

Продовження табл. 12

Фюзилад Форте 150 ЕС

1,0-2,0 (на посівах гороху і сої)

-//-

-//-

Цукрові буряки

Бетанал Експерт

1,0

Однорічні дводольні та деякі однорічні злакові бур'яни

Обприскування бур'янів у фазі сім'ядолей, наступні обприскування з інтервалом 5-10 днів

Бурефен Супер

1,25-3,0

Однорічні дводольні бур'я ни

Перше обприскування у фазі сім'ядолей у культури, наступні обприскування через 7-10 днів до фази 2-х справжніх листків у культури

Голд

2,5-5,0

Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни

Обприскування посівів, починаючи з фази сім'ядолей культури, наступні через 5-7 днів до фази 2-х справжніх листків у культури

Дуал Голд 960 ЕС

1,2-1,6

Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни

Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури

Лонтрел Голд

0,12-0,2

Однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові бур'яни

Обприскування у фазі 1-3 пар справжніх листків у культури

Рубікон

1,5-1,8

Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни

Обприскування ґрунту до посіву або до появи сходів культур

Тарга Супер

1,0-3,0

Однорічні та багаторічні злакові бур'яни

Обприскування вегетуючої культури у фазі 2-4 листків у бур'янів або за висоти багаторічних бур'янів 10-15см

Фронтьєр 900

1,0-1,4

Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни

Обприскування після висівання, але до появи сходів культури

Центуріон

0,2 - 0,8 + ПАР Аміго, 0,6 - 1,2

Однорічні та багаторічні злакові бур'яни

Обприскування у фазі 2-6 листків у бур'янів, або за висоти багаторічних бур'янів 10-20 см

Соняшник

Гезагард 500 РУ

2,0-4,0

Однорічні дводольні та злакові бур'яни

Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання або до появи сходів культури

Зелек Супер

0,4-1,0

Однорічні та багаторічні злакові бур'яни

Обприскування у фазі 2-6 листків у бур'янів


Продовження табл. 12

Стилет

0,4-1,8

-//-

Обприскування у фазі 2-6 листків у бур'янів або за висоти багаторічних бур'янів 10-20 см

Фюзілад Форте 150 ЕС

0,5-2,0

-//-

Обприскування у фазі 2-4 листків у бур'янів або за висоти багаторічних бур'янів 10-15 см

Харнес

1,5-3,0

Однорічні злакові та дводольні бур'яни

Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання але до появи сходів культури

Ріпак

Гліфоган 480

2,0-5,0

Однорічні та багаторічні бур'яни

Обприскування вегетую-чих бур'янів восени після збирання попередника

Дуал Голд 960 ЕС

1,6

Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни

Обприскування ґрунту до висівання або до появи схо дів культури

Лонтрел 300

0,3-0,5

Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни

Обприскування посівів у фазі 6-8 листків у однодольних бур'янів, у фазі розетки-початку формування генеративного пагону 2-8 см (проти осотів)

Селект 120

0,4-1,8

Однорічні та багаторічні злакові бур'яни

Обприскування за висоти бур'янів 3-5 см або за висоти багаторічних 15-20 см (незалежно від фази розвитку культури)

Картопля

Гезагард 500 РУ

3,0-4,0

Однорічні дводольні та злакові бур'яни

Обприскування ґрунту до появи сходів культури

Тарга Супер

2,0-4,0

Однорічні та багаторічні злакові бур'яни, зокрема пирій повзучий

Обприскування вегетуючої культури у фазі 2-4 листків у однорічних бур'янів та за висоти багаторічних 10-15см

Тітус 25

0,05 + ПАР

Тренд 90

Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни

Обприскування за висоти культури 10 -25 см, друге через 8-10 днів

Фюзилад Форте 150 ЕС

0,5-2,0

Однорічні та багаторічні злакові бур'яни

Обприскування по вегетуючій культурі у фазі 2-4 листків у бур'янів, або за висоти багаторічних 10-15 см


2.6.5. Характеристика та застосування найбільш поширених гербіцидів
2.6.6. Охорона навколишнього середовища при застосуванні гербіцидів та їх детоксикація
3. СІВОЗМІНИ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ
3.1. Наукові основи сівозмін
3.1.1. Розвиток наукових основ чергування сільськогосподарських культур
3.1.2. Беззмінні посіви сільськогосподарських культур
3.1.3. Вплив сівозміни на вміст органічної речовини в ґрунті
3.1.4. Вплив сівозміни на вміст поживних речовин у ґрунті
3.1.5. Фізичні причини чергування культур
3.1.6. Біологічні причини чергування культур
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru