Землеробство - Гудзь В.П.


У підручнику висвітлено основні теоретичні положення наукового і практичного землеробства: умови життя сільськогосподарських культур та шляхи їх регулювання, відтворення родючості ґрунту; бур'яни і способи захисту посівів від них; сівозміни для різних ґрунтово-кліматичних зон України та різних форм господарювання; обробіток ґрунту і захист його від ерозії; сівба сільськогосподарських культур; системи землеробства.

Для викладачів і студентів агрономічних спеціальностей вищих навчальних сільськогосподарських закладів. Може бути корисним для керівників і спеціалістів аграрного виробництва.

ВСТУП

1. НАУКОВІ ОСНОВИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

2. БУР'ЯНИ ТА ЗАХОДИ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ВІД НИХ

3. СІВОЗМІНИ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ

4. МЕХАНІЧНИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

5. ЗАХИСТ ҐРУНТІВ ВІД ЕРОЗІЇ І ДЕФЛЯЦІЇ

6. ПІДГОТОВКА НАСІННЯ І СІВБА

7. СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

Список рекомендованої літератури

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru