Землеробство - Гудзь В.П. - Список рекомендованої літератури

1. Бойко П. І., Сайко В. Ф. Сівозміни у землеробстві України. - К.: Аграрна наука, 2002. - 145 с.

2. Воробьев С. А. Севообороты интенсивного земледелия. - М.: Колос, 1979. - 368 с.

3. Верещагин Л. Н. Атлас сорных, лекарственных и медоносных растений. - К.: Юнивест маркетинг, 2002. - 380 с.

4. Гордієнко В. П., Геркіял О. М., Опришко В. П. Землеробство. - К.: Вища шк., 1991. - 267 с.

5. Гудзь В. П., Примак І. Д., Будьонний Ю. В. Землеробство: Підручник. - К.: Урожай, 1996. - 384 с.

6. Гудзь В. П., Тлумачний словник із загального землеробства. - К.: Аграрна наука, 2004. - 220 с.

7. Гудзь В. П., Примак І. Д. та ін. Адаптивні системи землеробства: Підручник. - К.: Центр учбової л-ри, 2007. - 334 с.

8. Земельні ресурси України / За ред. акад. В. В. Медведєва. - К.: Аграрна наука, 1998. - 150 с.

9. Крикунов В. Г. Ґрунти і їх родючість: Підручник. - К.: Вища шк., 1993. - 287 с.

10. Лісовал А. П., Макаренко В. М., Кравчеко С. М. Система застосування добрив. - К.: Вища шк., 2002. - 317 с.

11. Мальцев Т. С. Вопросы земледелия. - М.: Сельхозгиз, 1955. - 430 с.

12. Назаренко 1.1., Польчина С. М., Нікорич В. А. Ґрунтознавство: Підручник. - Чернівці, 2003. - 400 с.

13. Назаренко І. І. Землеробство та меліорація: Підручник. - Чернівці, 2006. - 375 с.

14. Овсинский И. Е. Новая система земледелия. - М., 1999. - 105 с.

15. ПримакІ. Д., Гудзь В. П., Рошко В. Г. та ін. Механічний обробіток ґрунту в землеробстві. - Біла Церква, 2002. - 320 с.

16. Примак І. Д., Гудзь В. П., Вахній С. П. та ін. Ерозія і дефляція ґрунтів та заходи боротьби з ними. - Біла Церква, 2001. - 392 с.

17. Примак І. Д., Гудзь В. П., Рошко В. Г. та ін. Раціональні сівозміни в сучасному землеробстві. - Біла Церква, 2003. - 384 с.

18. Реут И. Б. Физика почв. - Л.: Колос, 1972. - 356 с.

19. Шикула М. К. Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві. - К.: Оранта, 1998. - 662 с.

ВСТУП
Частина I. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРАЇНОЗНАВСТВА
Розділ 1. КРАЇНОЗНАВСТВО ЯК НАУКА
1.1. Об'єкт і предмет країнознавства
1.2. Теорії та концепції держав
1.3. Закономірності й принципи країнознавства
Висновки
Розділ 2. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ
2.1. Держава і країна. Форми їх правління та адміністративно-територіального устрою
2.2. Етапи формування політичної карти світу. Типи країн
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru