Країнознавство - Масляк П.О. - Висновки

Формування сучасної політичної карти світу — дуже складний і тривалий процес. Він мав чотири етапи: стародавній, середньовічний, новий і новітній. У межах останнього етапу, який, цілком природно, цікавить нас найбільше, можна виділити три періоди. Перші два почалися із закінченням двох світових воєн у XX ст. Третій почався наприкінці 80-х — на початку 90-х років XX ст. банкрутством і крахом комуністичної системи.

Сучасній політичній карті світу притаманне надзвичайне розмаїття країн. За певними спільними ознаками їх об'єднують у групи. Основною ознакою у наш час є рівень соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни.

У політичному сенсі земна поверхня поділяється на окремі, більші або менші, територіальні частини, які звуться країнами. Для них характерний суверенітет, тобто можливість певної нації на своїй території вирішувати свої внутрішні й зовнішні справи без втручання, диктату інших країн.

Близькі за географічним положенням держави формують певні регіони. З метою досягнення певної спільної мети, практичного або стратегічного проекту окремі держави утворюють міждержавні організації.

Для сучасного світу характерним є велике різноманіття форм правління й адміністративно-територіального устрою держав. Державний лад може бути монархічним або республіканським. За формами адміністративно-територіального устрою всі країни світу поділяються на унітарні і федеративні. Перші з них є най відповіднішими сучасним реаліям. Вони переважають і кількісно.

Сучасна політична карта світу й окремих його регіонів дуже складна і динамічна. Вона постійно трансформується в напрямку збільшення кількості незалежних держав. Напевно, ця тенденція збережеться й надалі.

Нині у світі налічується понад чотири тисячі міжнародних організацій. Найвідомішою та найавторитетнішою серед них є Організація Об'єднаних Націй (ООН). У Європі, де знаходиться й Україна, майже всі країни прагнуть вступити до ЄС і НАТО. Натомість немає жодної держави світу, яка б хотіла стати членом СНД.

Географічні чинники продовжують відігравати значну роль у внутрішній і зовнішній політиці держав. Вплив географічних чинників на всі ці процеси вивчає наука геополітика. Мета держави на міжнародній арені є її геостратегією. Вона визначається цілком об'єктивною потребою будь-якої країни у виживанні, збереженні й розвитку (експансії) в умовах потенційно ворожого оточення інших держав, які теж всіляко намагаються відстояти своє "місце під сонцем".

Тестовий контроль

1. Перші держави виникли:

а) понад 15 тис. років тому;

б) понад 2 тис. років тому;

в) близько 400 років тому.

2. Виділяють таку кількість етапів формування політичної карти світу:

а) два;

б) п'ять;

в) чотири.

3. Новий етап творення політичної карти світу тривав до:

а) Першої світової війни;

б) Тридцятилітньої війни;

в) Другої світової війни.

4. Другий період новітнього етапу формування політичної карти світу тривав до:

а) виникнення СРСР;

б) Другої світової війни;

в) кінця 80-х — початку 90-х років XX ст.

5. Домінуючою ознакою у виділенні різних типів країн є:

а) національний склад населення;

б) величина території;

в) рівень соціально-економічного розвитку.

6. До високорозвинених країн належать:

а) Італія;

б) Уганда;

в) Франція;

г) Канада;

ґ) Колумбія;

д) Камбоджа.

7. До середньорозвинених країн належать:

а) Бельгія;

б) Швейцарія;

в) Сінгапур;

г) Чилі; ґ) Чехія;

д) Бразилія.

8. Багатими країнами, які накопичили своє багатство за рахунок експлуатації природних ресурсів, є:

а) Японія;

б) Кувейт;

в) ОАЕ;

г) Сінгапур;

ґ) Барбадос;

д) Бахрейн.

9. Підопічна територія — це:

а) країна, яка має на своїй території іноземні військові бази;

б) незалежна держава;

в) країна, яку ООН тимчасово передала певній країні для здійснення управління її внутрішньою та зовнішньою політикою.

10. До конституційних монархій належать такі країни:

а) Швеція;

б) Японія;

в) Польща;

г) Греція;

ґ) Єгипет;

д) Чехія.

11. Республіканську форму державного правління мають:

а) Франція;

б) Марокко;

в) Норвегія;

г) Кенія;

ґ) США;

д) Уругвай.

12. Нині у світі налічується така кількість міжнародних організацій:

а) понад 10 тис.;

б) близько 200;

в) понад 4 тис.

13. Міждержавний договір про вільну торгівлю (НАФТА) підписали:

а) Аргентина, Уругвай, Бразилія;

б) США, Канада, Мексика;

в) Алжир, Лівія, Єгипет.

14. Організація ООН з питань освіти, науки і культури має назву:

а) МАГАТЕ;

б) ЮНЕСКО;

в) ФАО.

15. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) має штаб-квартиру в місті:

а) Лондоні;

б) Відні;

в) Парижі;

г) Женеві.

16. Парламентська асамблея ОБСЄ знаходиться в місті:

а) Берні;

б) Копенгагені;

в) Страсбурзі;

г) Брюсселі.

17. До складу МЕРКОСУР входять такі країни:

а) Бразилія;

б) Мексика;

в) Канада;

г) Аргентина; ґ) Парагвай; Д) Уругвай.

18. До регіональних установ ООН належать:

а) Міжнародна морська організація (ІМО);

б) Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО);

в) Економічна комісія для Африки (ЕКА);

г) Близькосхідне агентство ООН.

19. Найбільше бажаючих країн стати членом таких міжнародних організацій:

а) СНД;

б) ОАЕ;

в) ЄС.

20. Штаб-квартира НАТО дислокується у:

а) Парижі;

б) Страсбурзі;

в) Брюсселі.

21. Мета держави на міжнародній арені — це:

а) менталітет;

б) геостратегія;

в) геополітика.

Розділ 3. ПРОСТОРОВО-ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВ СВІТУ
3.1. Географічне положення держави
3.2. Територія держави
3.3. Кордони держави та їхні функції
3.4. Внутрішній поділ країн
Висновки
Розділ 4. РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОДІЛ СВІТУ
4.1. Загальні засади районування світу
4.2. Регіони світу
4.2.1. Країни Європи
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru